Volg ons

Maatschappelijke ontwikkeling

Geen jongeren op straat!

Gepubliceerd

op

Tijdens de behandeling van onze rondvraag over kamers met kansen in het Zaanstad Beraad van 16 oktober heeft de wethouder de  toezegging gedaan  dat geen enkele jong volwassene op straat komt te staan, en kunnen in ieder geval voor nu een half jaar langer hun huidige woonruimte behouden!

Onze vragen :

In 2015 heeft Democratisch Zaanstad de problematiek rondom uitstroom Kamers met Kansen aangekaart. In 2015 is na veel overleg uiteindelijk besloten om jongeren een verlenging te geven, al dan niet met verhuizing naar Durghorst, Krommenie.


In november aanstaande, zullen minimaal 50 jongeren hetzelfde probleem hebben als wat in 2015 heeft gespeeld. Het huurcontract via Kamers met Kansen of Parteon loopt af en men staat niet lang genoeg ingeschreven in woningnet om zelfstandig woonruimte te vinden.


Eerder dit jaar heeft Democratisch Zaanstad schriftelijke vragen gesteld over de problematiek huisvesting van jongeren. Van de beantwoording hebben wij kennis genomen en wij zijn blij dat er veel beweging is in dit veld. Echter, veel oplossingen zullen pas in de toekomst starten.
Binnen 2 maanden ontstaat er een groot, acuut probleem voor minimaal 50 van onze jonge inwoners.


Zaanstad biedt nu door middel van Kamers met Kansen een helpende hand voor jongeren die op dat moment niet zelfstandig hun leven op orde kunnen krijgen. Democratisch Zaanstad omarmt dit. Dit instrument, wat een tijdelijke huisvesting betekent, kan alleen succesvol zijn als de jongeren door kunnen stromen. Zoals het er nu naar uitziet hebben jongeren de afgelopen jaren keihard gewerkt om hun leven op orde te krijgen en gaat dit over enkele maanden verloren omdat zij letterlijk op straat komen te staan.


Democratisch Zaanstad heeft de volgende vragen:


1. Hoe wordt voorkomen dat deze jongeren weer van voor af aan moeten gaan beginnen?
2. Welke afspraken zijn er m.b.t. deze jongeren met Kamers met Kansen en met Parteon?
3. Hoe houdt de gemeente toezicht dat er geen ongelijke situaties ontstaan, zoals recentelijk bij Camelot waarbij iemand die korter in contact was met Camelot voorrang kreeg op iemand die al veel langer met Camelot in gesprek is.
4. Hoe ziet de toekomst van Kamers met Kansen er momenteel uit?
5. Hoe gaan we hier in de toekomst mee om?
6. Er zijn ook bewoners bij die ouder dan 27 jaar zijn. Gelden voor hen aparte regels/trajecten?
7. In hoeverre zijn de projecten, genoemd in de beantwoording van de artikel 51 vragen juli jl. m.b.t. jongerenhuisvesting in deze kwestie inzetbaar/toereikend?

Maatschappelijke ontwikkeling

Wij steunen dit initiatief, tekent u ook ?

Voor een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas.

Gepubliceerd

op

https://onverdeeldopen.nl/

Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad haar visie op de democratie en wat de invloed van de politiek is op haar leven.

Gepubliceerd

op

In deze aflevering van Zaan'22 geeft Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad haar visie op de democratie en de invloed van de politiek op haar leven.
Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

DZ op de bres voor respectvol ruimen graven

Gepubliceerd

op

Tekst Zaanstadnieuws.nl:

Democratisch Zaanstad meent dat er wel wat respectvoller mag worden omgegaan met menselijke resten in te ruimen graven en vindt dat de gemeente daar regels voor moet opstellen zolang de Rijksoverheid het laat afweten. Een artikel in De Telegraaf met de kop Strijd tegen macabere misstanden grafruiming: ‘De ruggenwervels staken uit de grond’ gaf de aanzet.

Twee mannen van de stichting Alert & Zorgzaam zetten in het stuk uiteen waarom zij al decennialang strijden voor wet- en regelgeving over grafruiming. Uit de antwoorden op  technische vragen begreep DZ-fractievoorzitter Juliëtte Rot dat ook in Zaanstad risico’s op de loer liggen: in het geval van algemene graven worden er meerdere tegelijk geruimd door een gespecialiseerde aannemer, die daarvoor zijn eigen materieel gebruikt. Particuliere graven worden met de hand geruimd bij het delven van een nieuw graf.

Omdat Zaanstad streeft naar een duurzame inzetbaarheid van het personeel wordt de fysieke belasting voor medewerkers daar waar mogelijk beperkt door hulpmiddelen in te zetten. En daar gaat het volgens Alert & Zorgzaam vaak mis: ‘Grote graaf- en trommelzeefmachines worden gebruikt om de stoffelijke overschotten van de mee opgegraven grond te scheiden. Niet verteerde lijken worden daarbij ook schandelijk mee gecentrifugeerd. Daarna worden de restanten veelal gewoon gedumpt in een vieze put, ook wel de knekelput genoemd.’

NL onwaardig

Eén van de bestuursleden van de stichting kreeg de stoffelijke resten in zo’n knekelput zelf onder ogen en zag ‘schedels van volwassen mensen en kinderen, stenen, schoeisel, overgebleven kleding, nylons, beslag en houtdelen van lijkkisten’. ‘Nederland onwaardig,’ vindt Alert & Zorgzaam en DZ is het daarmee eens. Piëteit en een respectvolle manier van werken op begraafplaatsen is op deze wijze niet gewaarborgd,’ schrijft Rot in een agenda-initiatief voor de gemeenteraad.

Grafrust

Sinds 1869 bestaat er een wettelijke grafrusttermijn van tien jaar en met steeds meer inwoners heeft ons land ook steeds mer graven nodig, want het percentage cremeren versus begraven blijft redelijk stabiel op circa 65 tegen 35. Jaarlijks overlijden circa 165.000 mensen en zijn er dus minimaal circa 60.000 begraafplekken nodig – en in de komende tien jaar minstens 600.000. Door grafruimingen kan een deel van die benodigde ruimte worden gecreëerd, en DZ vindt het tijd worden om die te reguleren.

Uitwassen tegengaan

‘Tot nu toe is de centrale overheid daar niet in geslaagd. Dat heeft ertoe geleid dat er overal in het land uitwassen en vele incidenten plaatsvinden. De branche is niet in staat – ondanks opdrachten daartoe van het ministerie – om dit tegen te gaan,’ stelt ze in de rondvraag. Dan maar op lokaal niveau, te beginnen in Zaanstad. DZ wil weten hoe het college en de collega’s in de raad dit zien.

Voorstellen

Zo stelt DZ dat menselijke stoffelijke overblijfselen individueel geëmballeerd (‘ingepakt’) dienen te worden en daarna respectvol in het verzamelgraf bijgeplaatst moeten worden. Periodiek toezicht en sancties bij misdragingen zouden ook deel van de protocollen moeten uitmaken. De fracties met ook een landelijke vertegenwoordiging worden opgeroepen daar eens te informeren waarom deze kwestie in het Haagse nog niet is opgepakt.

Verder lezen

Trending