Eindelijk inloopvoorziening bij Veldpark Zaandam door aangenomen motie gemeente!

Afgelopen dinsdag 9 november jl. is de motie inloopvoorziening met gebruikersruimte met een ruime meerderheid aangenomen door de raad. Dit kwam voor in de debatlijst van de Begrotingsraad. Dankzij die motie van DZ – Peter Kranenburg en PvdA komen we via zo’n voorziening tot een schoon, leefbaar en veilig Veldpark. Eindelijk een oplossing na meer dan zes jaar overlast! Alle maatregelen hielpen tot dusver niet of onvoldoende. 

Wat houdt het in? 

De motie roept op om budget vrij te maken uit de subsidie van het Volkhuisvestingsfonds voor kwetsbare wijken in Zaandam-Oost. Dit gaat om een inloopvoorziening op een permanente locatie. En om ter overbrugging te werken aan een inloopvoorziening op een tijdelijke. De termijn hiervan moet nog vastgesteld worden en wordt vervolgd.  

De inloopvoorziening zorgt ervoor dat mensen met een drugs- en alcoholverslaving een plek hebben om naartoe te gaan. Hiermee hoopt Zaanstad de overlast van verslavingsproblematiek te verminderen. Zij heeft hiermee nu een positieve stap gezet in de verslavingszorg van Zaanstad waar dit in andere steden al het geval was. Dit is al een win-win situatie voor het Veldpark. Een duurzame aanpak was dringend nodig, want cameratoezicht, handhaving en een alcoholverbod hadden maar mondjesmaat effect. De overlast verplaatste zich alleen maar en in sommige gevallen zelfs de wijk in. Er werd geen alternatief geboden en de overlast bleef. 

Welke veiligheid en leefbaarheid gaan we zien na dit akkoord• Persoonsgerichte aanpak.• Er komt een inloopvoorziening met passende begeleiding voor mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving en zorg mijdend zijn. Deze voorziening kan breder worden ingezet dan alleen de mensen uit het Veldpark. Zaanstad is tenslotte een grote stad geworden met de daarbij behorende grootstedelijke problematiek zoals mensen met een verslaving of andere sociale problematiek. • De zoektocht naar de locatie van zo’n voorziening is nu in gang gezet.


Meer hierover lezen in een eerder publicatie van De Orkaan? Zie

Er is dus nu een alternatief ophanden waar we content mee zijn. De aanhouder wint !

#veranderingdoordaadkracht #lijst6