Volg ons

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Eindelijk inloopvoorziening bij Veldpark Zaandam door aangenomen motie gemeente!

Gepubliceerd

op

Afgelopen dinsdag 9 november jl. is de motie inloopvoorziening met gebruikersruimte met een ruime meerderheid aangenomen door de raad. Dit kwam voor in de debatlijst van de Begrotingsraad. Dankzij die motie van DZ – Peter Kranenburg en PvdA komen we via zo’n voorziening tot een schoon, leefbaar en veilig Veldpark. Eindelijk een oplossing na meer dan zes jaar overlast! Alle maatregelen hielpen tot dusver niet of onvoldoende. 

Wat houdt het in? 

De motie roept op om budget vrij te maken uit de subsidie van het Volkhuisvestingsfonds voor kwetsbare wijken in Zaandam-Oost. Dit gaat om een inloopvoorziening op een permanente locatie. En om ter overbrugging te werken aan een inloopvoorziening op een tijdelijke. De termijn hiervan moet nog vastgesteld worden en wordt vervolgd.  

De inloopvoorziening zorgt ervoor dat mensen met een drugs- en alcoholverslaving een plek hebben om naartoe te gaan. Hiermee hoopt Zaanstad de overlast van verslavingsproblematiek te verminderen. Zij heeft hiermee nu een positieve stap gezet in de verslavingszorg van Zaanstad waar dit in andere steden al het geval was. Dit is al een win-win situatie voor het Veldpark. Een duurzame aanpak was dringend nodig, want cameratoezicht, handhaving en een alcoholverbod hadden maar mondjesmaat effect. De overlast verplaatste zich alleen maar en in sommige gevallen zelfs de wijk in. Er werd geen alternatief geboden en de overlast bleef. 

Welke veiligheid en leefbaarheid gaan we zien na dit akkoord• Persoonsgerichte aanpak.• Er komt een inloopvoorziening met passende begeleiding voor mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving en zorg mijdend zijn. Deze voorziening kan breder worden ingezet dan alleen de mensen uit het Veldpark. Zaanstad is tenslotte een grote stad geworden met de daarbij behorende grootstedelijke problematiek zoals mensen met een verslaving of andere sociale problematiek. • De zoektocht naar de locatie van zo’n voorziening is nu in gang gezet.


Meer hierover lezen in een eerder publicatie van De Orkaan? Zie

Er is dus nu een alternatief ophanden waar we content mee zijn. De aanhouder wint !

#veranderingdoordaadkracht #lijst6

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

50% van de Zaanse inwoners voelt zich niet altijd veilig in Zaanstad

Wat Democratisch Zaanstad betreft begint het veiliger maken van Zaanstad met het (h)erkennen van het probleem!

Gepubliceerd

op

Bericht van Marianne Doeves de Boer:


Wat Democratisch Zaanstad betreft begint het veiliger maken van Zaanstad met het (h)erkennen van het probleem!

Het probleem wordt echter gebagatelliseerd door veel andere partijen. Zo bleek gisteren tijdens het debat van NH nieuws, waar Juliëtte Rot namens DZ het lokale geluid liet horen!

Ze zat aan tafel met o.a. Harrie vd Laan van de POV en Gerard Slegers van het CDA. Beide heren waren het niet eens met de stelling dat het onveilig is in sommige delen van Zaanstad om s’avonds over straat te gaan.

Alleen Juliëtte, tevens enige vrouw aan tafel, was het eens met de stelling! Beide heren voelden zichzelf niet onveilig en dus moest Juliëtte het probleem niet groter maken dan het was. 
Ik, Marianne, heb dit debat vol ongeloof aanschouwd. Bizar toch?

50% van de Zaankanters voelt zich niet veilig,

maar joh ‘het valt allemaal wel mee’. Zo pak je problemen natuurlijk niet aan.
Erken het, maak een plan en los het op!

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Einde cameratoezicht Saendelft valt verkeerd bij DZ

Hamming zag na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie geen aanleiding om de camera langer te laten hangen.

Gepubliceerd

op

Beveiligingscamera's in Assendelft moeten blijven vindt DZ

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Democratisch Zaanstad en de PVV vinden in tegenstelling tot burgemeester Jan Hamming dat cameratoezicht ook na de kerstvakantie zin heeft in het winkelcentrum van Saendelft. Volgens Marianne de Boer (DZ) en Natasja Cornelisse (PVV) zien de omwonenden en winkeliers de camera die tijdelijk op het centrale middenplein was geplaatst graag terugkeren.

Poging te vernielen

De twee zijn ook verbaasd dat hij is weggehaald, omdat tijdens een digitaal werkbezoek op 14 januari aan  raadsleden verteld werd dat de camera goed functioneerde, zicht had op de drie winkelstraten en niet verwijderd zou worden. Een poging om hem te vernielen toont volgens de PVV en Democratisch Zaanstad bovendien aan dat de camera noodzakelijk is. Portefeuillehouder en bewaker van de openbare orde Hamming zag na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie geen aanleiding om de camera langer te laten hangen dan in eerste instantie was bepaald, grofweg de twee weken rond de jaarwisseling.

Geen klachten

Cornelisse en De Boer willen nu van hem horen wat zijn de beweegredenen waren om het cameratoezicht te beëindigen en een cijfermatige onderbouwing waaruit blijkt dat de overlast in het winkelgebied van Saenedelft dusdanig was afgenomen dat verlenging van het toezicht niet nodig was. De overlast door jongeren is volgens hen een structureel probleem. Over de aanwezigheid van de camera zijn ook geen klachten binnengekomen bij de gemeente, melden ze nog.

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

‘Poelenburg-pact’ kan antwoord zijn op de overlast in en rond het winkelcentrum van Saendelft in Assendelft

Gepubliceerd

op

Aanpak overlast in en rond het winkelcentrum Saendelft in Assendelft
Verder lezen

Trending