Volg ons

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Frustratie bij DZ: hoe kon bescherming erven Krommenie zó falen?

Gepubliceerd

op

Tekst: Zaanstadnieuws.nl

Foto: TBP Bouw

Schriftelijke vragen aan het college bevatten met enige regelmaat een steek onder water, want ze beogen vaak niet alleen het loskrijgen van antwoordn maar ook het over  het voetlicht brengen van de eigen politieke stellingname. Vragen van DZ over het plan van college en raad om megalomane projecten in Krommenie te voorkomen laten een zelden vertoonde frustratie en verbittering zien.

‘Bescherming erven Noorderhoofdstraat net te laat’ kopten wij op 10 juni. De gemeenteraad had op 27 mei het geheime Voorbereidingsbesluit Lint Krommenie vastgesteld om te voorkomen dat de achtertuinen in het historische deel van het dorp vol komen te staan met enorme wooncomplexen.

Plan mislukt

Dat besluit met een opschortende werking voor alle nieuwe vergunningaanvragen werd echter pas na twee weken van kracht vanwege de late publicatie. En toen was er inmiddels een aanvraag binnen voor De Getrapte Weeg met 22 appartementen achter Noorderhoofdstraat 45. Plan mislukt; aanvraag niet voor maximaal een jaar in de ijskast.

Fractievoorzitter Juliëtte Rot van DZ wil precies weten hoe dat kon gebeuren. Twee dagen tussen een geheim besluit en de inwerkingtreding kan in andere gevallen ook, dus waarom ging het hier dan zo mis? Terwijl wethouder voor Ruimtelijke Ontwikkeling Wessel Breunesse heel goed wist dat de vergunningaanvraag voor De Getrapte Weeg aanstaande was. Democratisch Zaanstad en Rosa waren de initiatiefnemers van het voorbereidingsbesluit, op grond van steeds meer initiatieven van projectontwikkelaars in het gebied.

Het steekt Rot bovendien dat de raad niet wist dat bouwplan De Getrapte Weeg zich in de eindfase bevond, terwijl de wethouder er al op 10 mei van op de hoogte was ‘dat er weer een op de achtererven gepland grootschalig project aan zat te komen’. Omwonenden trokken meermalen aan de bel om te waarschuwen dat voor- en  achtererven werden opgekocht door vastgoedontwikkelaars met veel te grootschalige plannen en spraken hun zorgen uit, maar het college reageerde niet, hoewel ‘de kleinschalige, historische en ‘welstandsbijzondere’ lintbebouwing met veel aandacht en ruimte voor groen en bomen zou worden opgeslokt door totaal verharde en grootschalige appartementencomplexen langs de achtertuinen van de buren’.

Hoezo te laat?

Sterker, Breunesse zou deze omwonenden volgens Rot al in 2020 middels een raadslid hebben voorgehouden ‘dat hij te laat was om in te grijpen’. Hoezo, wil DZ weten. Waarom niet zelf een geheim voorbereidingsbesluit geïnitieerd voor dit door hemzelf als kwetsbaar omschreven gebied? Waarom gewoon doorpraten met vastgoedinvesteerders? En hoe kan het dat een perceel waarvoor in 2018 nog sprake was van vijf grondgebonden woningen een jaar later ineens geschikt wordt bevonden voor 22 seniorenappartementen? Met de twee Rijksmonumenten op de huisnummers 37 en 45?

Rot wil ook weten waarom de te volgen procedure voor de ontwikkelaar van een uitgebreide procedure die een half jaar vergt werd omgezet naar reguliere procedure van acht weken. Worden omwonenden en andere belanghebbenden hierdoor benadeeld? Of dit de juiste weg was moet bovendien nu de aanvraag binnen is nog eens worden getoetst. Had dat niet in een eerder stadium moeten gebeuren? Moeten omwonenden zich zorgen maken over aanstaande besluitvorming? Wat is de status van de plannen op dit moment?

Onleefbaar en gevaarlijk

Ook het feit dat De Getrapte niet hoeft te voldoen aan de eis van minimaal 30 procent sociale huurwoningen heeft bij DZ tot opgetrokken wenkbrauwen geleid en Rot heeft nog veel meer vragen, maar ook een oproep: ‘Laten we er met alle bewoners een prachtig historisch, leefbaar, veilig en groen bijzonder beeldbepalend lint van maken waarbij iedereen zijn visie kan inbrengen voordat dit hele gebied door huisjesmelkers en vastgoedinvesteerders tot een groot onleefbaar en gevaarlijk (gezien het aantal uitritten met een veel frequenter gebruik) gebied is ontwikkeld puur en alleen ten gunste van hun eigen portemonnee.’

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Iedere speeltuin op de juiste plek in de buurt

Volg het plan van bewoners in Krommenie door oa de voetbalkooi op de Harpraam te behouden.

Gepubliceerd

op

Democatisch Zaanstad komt met een motie om de plannen voor het omgooien van  enkele speelvoorzieningen in Krommenie van tafel te krijgen en aan te passen aan de wensen van de omwonenden. Of vrijwel alle omwonenden: één huishouden diende 360 klachten in tegen de huidige situatie, die de rest van de buurt zo wil houden.

Eén van de bewoners sprak onlangs in tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad en hield een warm pleidooi om de voetbalkooi aan het Harpraam Krommenie niet te verwijderen en te vervangen door een inclusieve speelplaats, zoals de gemeente voorstelt. De voetbalkooi zit behalve dat ene gezin niemand in de weg en er wordt al dertien jaar veelvuldig gebruik van gemaakt.

Zaanstad wil hem verplaatsen naar de speeltuin in de Popelstraat, maar daar willen ze eveneens het liefst de huidige situatie handhaven. Een inclusieve speeltuin zou volgens de bewones van het plan Fortuin en de Snuiverbuurt prima in de speeltuin aan de Spinozahof passen: daar liggen al kunststof tegels en de huidige toestellen zijn aan vervanging toe. ‘Binnen straal van 300 meter heb je dan drie prachtige speelvoorzieniengen met elk een eigen karakter,’ zo werd de raad voorgehouden.

Participatie

Met dat in het achterhoofd komt DZ-raadslid Marianne de Boer op 24 mei met een motie om de voorstellen van de buurt over te nemen. De voetbalkooi hoeft dan niet ‘weggemoffeld’ te worden en in de Spinozahof kan een volwaardige inclusieve speeltuin komen waar ook kinderen met een handicap volop kunnen meedoen. De Boer noemt het belangrijk dat zowel ouders als kinderen hun wensen voor speelgelegenheden kunnen uiten en dat daar ook naar geluisterd wordt. Dat laatste is volgens de bewoners in Krommenie onvoldoende gebeurd.

bron: Zaanstad.nieuws

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Opnieuw vragen over storingen van de Bernhardbrug

De storingen van de brug hebben grote gevolgen: Hulpdiensten moeten flink omrijden met alle consequenties van dien!

Gepubliceerd

op

In navolging van onze vragen van vorige week over de storingen op de Bernhardbrug hebben we de volgende actualiteitsvragen:

1. De brug is weer in storing, hulpdiensten moeten zelfs omrijden. Via Koog aan de Zaan of zelfs via het centrum van Zaandam. Daardoor kunnen zij te laat arriveren op plaatsen van bestemming, bijvoorbeeld als er sprake is van een calamiteit, of als iemand aan de westkant van de Bernhardbrug direct hulp nodig heeft. Wij hebben vorige al gevraagd om ook aandacht te hebben voor de verkeersstromen en juiste communicatie. Is het college het met DZ eens dat de brug een zeer belangrijke verkeersader is, incl hulpdiensten en de storingen grote gevolgen kunnen hebben en het daarom zeer belangrijk is om de storingen snel op te lossen?

2. Wat gaat het college doen om de storingen zsm te verhelpen? (Bijv het onderzoek incl te nemen maatregelen versneld worden, onderzoek op momenten uitvoeren dat er nauwelijks verkeer/scheepvaart is danwel handmatige bediening inzetten)

3. We hebben de vorige keer gevraagd naar een goede communicatie over de storingen met de bewoners/verkeersgebruikers/schippers. We hebben inmiddels een excuses aan de schippers gezien, maar zien geen communicatie naar bewoners en verkeersdeelnemers. Kan het college hier alsnog in voorzien?

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Onbegrip bij DZ over sluiten Bernhardbrug

Het goed functioneren van de bruggen in Zaanstad zou de hoogste prioriteit moeten hebben.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vindt het ‘onbegrijpelijk dat het goed functioneren van de bruggen nog steeds niet de hoogste prioriteit heeft’ en gaat donderdag het college aan de tand voelen over de sluiting van de Prins Bernhardbrug in Zaandam voor de scheepvaart.

Volgens raadslid Marianne de Boer is ‘al een tijdlang bekend’ dat de slagboom voor fietsers (veel) later dichtging dan de slagboom voor auto’s en zij vraagt zich af waarom deze situatie niet eerder is opgelost. Ze maakt zich ook zorgen over de gevolgen van de sluiting voor het bedrijfsleven. De Zaan is een belangrijke doorvaartroute voor de beroepsvaart. ‘Het is een drama voor schippers. Waarom meteen de brug dicht houden? Was er geen andere oplossing, bijvoorbeeld handmatige bediening?’ Zaanstad is inmiddels een onderzoek gestart naar de technische mankementen. Kleinere schepen kunnen nog wel onder het vaste deel van de brug door varen, aan de oostkant van de Zaan. 

bron: Zaanstad.nieuws.nl en De Orkaan

Verder lezen

Trending