Volg ons

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Frustratie bij DZ: hoe kon bescherming erven Krommenie zó falen?

Gepubliceerd

op

Tekst: Zaanstadnieuws.nl

Foto: TBP Bouw

Schriftelijke vragen aan het college bevatten met enige regelmaat een steek onder water, want ze beogen vaak niet alleen het loskrijgen van antwoordn maar ook het over  het voetlicht brengen van de eigen politieke stellingname. Vragen van DZ over het plan van college en raad om megalomane projecten in Krommenie te voorkomen laten een zelden vertoonde frustratie en verbittering zien.

‘Bescherming erven Noorderhoofdstraat net te laat’ kopten wij op 10 juni. De gemeenteraad had op 27 mei het geheime Voorbereidingsbesluit Lint Krommenie vastgesteld om te voorkomen dat de achtertuinen in het historische deel van het dorp vol komen te staan met enorme wooncomplexen.

Plan mislukt

Dat besluit met een opschortende werking voor alle nieuwe vergunningaanvragen werd echter pas na twee weken van kracht vanwege de late publicatie. En toen was er inmiddels een aanvraag binnen voor De Getrapte Weeg met 22 appartementen achter Noorderhoofdstraat 45. Plan mislukt; aanvraag niet voor maximaal een jaar in de ijskast.

Fractievoorzitter Juliëtte Rot van DZ wil precies weten hoe dat kon gebeuren. Twee dagen tussen een geheim besluit en de inwerkingtreding kan in andere gevallen ook, dus waarom ging het hier dan zo mis? Terwijl wethouder voor Ruimtelijke Ontwikkeling Wessel Breunesse heel goed wist dat de vergunningaanvraag voor De Getrapte Weeg aanstaande was. Democratisch Zaanstad en Rosa waren de initiatiefnemers van het voorbereidingsbesluit, op grond van steeds meer initiatieven van projectontwikkelaars in het gebied.

Het steekt Rot bovendien dat de raad niet wist dat bouwplan De Getrapte Weeg zich in de eindfase bevond, terwijl de wethouder er al op 10 mei van op de hoogte was ‘dat er weer een op de achtererven gepland grootschalig project aan zat te komen’. Omwonenden trokken meermalen aan de bel om te waarschuwen dat voor- en  achtererven werden opgekocht door vastgoedontwikkelaars met veel te grootschalige plannen en spraken hun zorgen uit, maar het college reageerde niet, hoewel ‘de kleinschalige, historische en ‘welstandsbijzondere’ lintbebouwing met veel aandacht en ruimte voor groen en bomen zou worden opgeslokt door totaal verharde en grootschalige appartementencomplexen langs de achtertuinen van de buren’.

Hoezo te laat?

Sterker, Breunesse zou deze omwonenden volgens Rot al in 2020 middels een raadslid hebben voorgehouden ‘dat hij te laat was om in te grijpen’. Hoezo, wil DZ weten. Waarom niet zelf een geheim voorbereidingsbesluit geïnitieerd voor dit door hemzelf als kwetsbaar omschreven gebied? Waarom gewoon doorpraten met vastgoedinvesteerders? En hoe kan het dat een perceel waarvoor in 2018 nog sprake was van vijf grondgebonden woningen een jaar later ineens geschikt wordt bevonden voor 22 seniorenappartementen? Met de twee Rijksmonumenten op de huisnummers 37 en 45?

Rot wil ook weten waarom de te volgen procedure voor de ontwikkelaar van een uitgebreide procedure die een half jaar vergt werd omgezet naar reguliere procedure van acht weken. Worden omwonenden en andere belanghebbenden hierdoor benadeeld? Of dit de juiste weg was moet bovendien nu de aanvraag binnen is nog eens worden getoetst. Had dat niet in een eerder stadium moeten gebeuren? Moeten omwonenden zich zorgen maken over aanstaande besluitvorming? Wat is de status van de plannen op dit moment?

Onleefbaar en gevaarlijk

Ook het feit dat De Getrapte niet hoeft te voldoen aan de eis van minimaal 30 procent sociale huurwoningen heeft bij DZ tot opgetrokken wenkbrauwen geleid en Rot heeft nog veel meer vragen, maar ook een oproep: ‘Laten we er met alle bewoners een prachtig historisch, leefbaar, veilig en groen bijzonder beeldbepalend lint van maken waarbij iedereen zijn visie kan inbrengen voordat dit hele gebied door huisjesmelkers en vastgoedinvesteerders tot een groot onleefbaar en gevaarlijk (gezien het aantal uitritten met een veel frequenter gebruik) gebied is ontwikkeld puur en alleen ten gunste van hun eigen portemonnee.’

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Achterstallig onderhoud hofje aan het Hennepad in Wormerveer aan de orde

Bewoners komen niet verder met hun verzoeken om de openbare ruimte aan te pakken.

Gepubliceerd

op

Hennepad Wormerveer

Democratisch Zaanstad stelt in de gemeenteraad het achterstallig onderhoud van het hofje aan het Hennepad in Wormerveer aan de orde. Dat Rijksmonument heeft verschillende eigenaren, die er tot nu toe samen niet uitkomen.

In het Noordhollands Dagblad verscheen er een artikel over en daarop haakt raadslid Jos Kerkhoven in met een rondvraag. De gemeente, wooncorporatie Parteon en de stichting Wilhelminapark bezitten allemaal een gedeelte van het hofje, maar de bewoners komen daardoor niet verder met hun verzoeken om de openbare ruimte aan te pakken.

Het groen verpietert en gaat dood, de tegels in het steegje liggen er schots en scheef bij. Met het onderhoud van de woningen is niets mis, maar Zaanstad en Parteon verzaken volgens de bewoners hun verantwoordelijkheden in de buitenruimte.

Afspraken maken

‘Waarom lukt participatie hier wederom niet, zoals het maken van een afspraak met de verantwoordelijk wethouder, terwijl bewoners zich zich hier wel voor inzetten,’ vraagt Kerkhoven zich af. Wanneer gaat de wethouder in gesprek met de bewoners om tot een oplossing te komen en waarom neemt de gemeente niet het voortouw om samen met Parteon en de stichting Wilheminapark afspraken te maken over het onderhoud van het hofje uit 1765, dat bestaat uit tien huizen? Die vragen liggen op 2 februari 2023 op tafel in de raad.

bron: zaanstadnieuws.nl

Lees verder

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Krimp 60.000 vluchten Schiphol mag niet

Brussel staat aangekondigde krimp volgens DZ niet toe.

Gepubliceerd

op

Raadslid Jos Kerkhoven van Democratisch Zaanstad deed gisteren een bommetje afgaan in de raad door te stellen dat minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat morgen in een interview met het blad Luchtvaartnieuws aan zal geven dat een krimp met 60.000 vliegbewegingen van en naar Schiphol niet kan doorgaan, omdat Brussel het niet toestaat. Daar ligt de uiteindelijke beslissingsmacht.

De raad reageerde er niet op, tijdens een debat over de overlast door vliegverkeer naar aanleiding van een agenda-initiatief van GroenLinks en de PvdA. DZ ziet vooral de economische toegevoegde waarde van de luchthaven, en is dus niet rouwig om de rem op krimp. Casper Davelaar van de VVD focuste zich vooral op de individuele burger: Schiphol zorgt voor brood op de plank, maakt verre vakanties mogelijk en maakt dat zakelijke afspraken in persoon kunnen worden afgehandeld. Hij meent dat stillere vliegtuigen en piloten die zich niet gedragen als automobilsten die op volle snelheid op een rood verkeerslicht afstormen voor minder lawaai kunnen zorgen. Luchtverkeersleiding Nederland zou daarom gevraagd moeten worden om bij het vlieggedrag de touwtjes aan te trekken door strakkere procedures te verplichten.

Gezondheid en woningen

De PvdA en GL zien in Zaanstad de overlast steeds meer toenemen: meer en meer mensen ervaren geluidsoverlast, variërend van in de zomer gedwongen binnen moeten zitten tot een constant verstoorde nachtrust en zelfs psychische klachten. Daarnaast staat de stikstofuitstoot van de luchthaven broodnodige woningbouw in de weg. Dat de overlast toeneemt staat ter discussie (het is maar net waar je bewijs gaat zoeken) en de ene partij ziet het milieu liever over het hoofd terwijl dat voor de andere juist dé drijfveer is om Schiphol aan te willen pakken. Ook wethouder Wessel Breunesse reageerde niet op de aankondiging van Kerkhoven dat de krimp van het aantal vliegbewegingen van tafel is.

Minister: krimp Schiphol niet haalbaar, voorlopig meer vluchten dan gepland

Schiphol zal het komende jaar niet krimpen naar 440.000 vluchten, zoals het kabinet wil. Volgens luchtvaartminister Mark Harbers passen de plannen om de luchthaven binnen de geluidsgrenzen te dwingen niet binnen Europese regels.

Dat zegt Harbers in een interview met het vakblad Luchtvaartnieuws, dat zaterdag verschijnt. Het aantal vluchten kan volgens hem veel minder snel omlaag, mogelijk met hoogstens 7 procent.

De minister van Infrastructuur maakte net voor de zomer plannen bekend om 12 procent van het jaarlijkse aantal starts en landingen op de luchthaven te schrappen. Schiphol moet zo binnen de in 2015 gestelde geluidsgrenzen blijven. Dat lukt sindsdien steevast niet met de huidige grens van 500.000 vluchten per jaar, doordat opeenvolgende kabinetten verzuimden om de regels wettelijk vast te leggen.

Een jaar geleden waarschuwde luchtvaartinspectie ILT dat rechters gehakt zullen maken van de overschrijdingen en het bijbehorende ‘anticiperend handhaven’ van de regels. Momenteel ligt er een dagvaarding bij justitie van inwoners van Aalsmeer tegen de jarenlange omissie.

Europese regels

Eerder werd al duidelijk dat Harbers’ krimpplannen op gespannen voet staan met Europese regels. Die schrijven voor dat er sprake moet zijn van een ‘afgewogen aanpak’ van geluidshinder. “Voor het vastpinnen op die 440.000 vluchten per jaar moeten we van de Europese Unie een procedure voor ‘balanced approach’ volgen en dat kost meer tijd. Ik denk dat we dit kunnen afronden op 1 november 2024.”

Het kabinet wil Brussel ervan overtuigen dat krimp de enige oplossing is om de geluidshinder rondom Schiphol binnen de vastgelegde grenzen te houden. Maar of dat een jaar later dan gepland wel zal lukken, is de vraag. Volgens de luchtvaartsector gaat Harbers voorbij aan de kapitale investeringen die veel gebruikers van de luchthaven doen in de nieuwste, minder lawaaiige toestellen. Het oorspronkelijke krimpplan tot 400.000 vluchten was gebaseerd op de vliegtuigen die in 2018 Schiphol aandeden.

Sindsdien heeft KLM haar Fokkers ingeruild voor Embraers en 17 oude Jumbo’s vervangen door Boeing 787 Dreamliners. Easyjet vliegt inmiddels met de nieuwste generatie Airbussen op Schiphol. KLM en Transavia kondigden dit voorjaar bovendien een miljardeninvestering aan in nieuwe Airbussen, die vanaf eind 2023 verouderde Boeings 737 vervangen.

Meer vluchten

Tot Europa groen licht geeft, kan luchtvaartinspectie ILT vanaf november 2023 alleen sturen op geluidsoverschrijding bij de 35 ‘handhavingspunten’ rondom Schiphol. Dat zijn fictieve punten waarvoor de gemiddelde geluidsbelasting per jaar wordt berekend. Op enkele punten, waaronder die bij de Buitenveldertbaan (waarvan vliegroutes over Amsterdam-Zuid, Buitenveldert, Zuidoost en Amstelveen voeren) werd zelfs in coronatijd de hindergrens overschreden, zonder dat ILT kon ingrijpen.

Harbers verwacht dat die aanpak ertoe zal leiden dat het maximum aantal vluchten op Schiphol rond de 465.000 per jaar zal uitkomen. Maar het is ook mogelijk dat er meer vluchten worden uitgevoerd als luchtvaartmaatschappijen minder lawaaiige vliegtuigen inzetten. De luchtvaartsector wil dat Harbers ook in de toekomst rekening houdt met de komst van nieuwe toestellen die minder herrie en milieu-uitstoot opleveren in plaats van dat hij werkt met een grens aan het aantal vluchten.

KLM liet eerder weten vanwege de oorspronkelijke krimpplannen tussen de 25 en 30 bestemmingen te moeten schrappen en daardoor zoveel geld mis te lopen dat investeringen in duurzaamheid en het verminderen van herrie gevaar liepen.

Minister: krimp Schiphol is tijdelijk, vanaf 2027 ongelimiteerd vliegen met ‘schone’ vliegtuigen volkskrant.nl/ts-b20be8f9 via @volkskrant

Bron:
Zaanstad.nieuws.nl
Herman Stil 13-12-2022 AD:

Lees verder

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Twintig jaar na illegale verbouwing komt dwangsom van 50.000 euro!

Democratisch Zaanstad wil dat de gemeente de dwangsom van 50.000 euro voor de illegale verbouwing van twee gebouwen naar drie woningen aan de Ganzenwerfstraat 17A, B en C in Zaandam verlaagt.

Gepubliceerd

op

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

Democratisch Zaanstad wil dat de gemeente de dwangsom van 50.000 euro voor de illegale verbouwing van twee gebouwen naar drie woningen aan de Ganzenwerfstraat 17A, B en C in Zaandam verlaagt. Die zaak speelt al 20 jaar en inmiddels is de gemeente bij de rechter akkoord gegaan met het herstel van de situatie zoals die in 1999 was.

‘De eerder opgelegde dwangsom is daarmee niet meer van toepassing op de huidige situatie en dient aangepast te worden. De eerder opgelegde dwangsom was gebaseerd op sloop. Volgens de Raad van State moet een dwangsom correleren met de overtreding en dat is in dit geval niet zo,’ schrijft fractievoorzitter Juliëtte Rot in schriftelijke vragen. / ‘De rechter heeft een tussenvonnis gewezen omdat de gemeente niet definieert tot welke oude staat in 1999 de gebouwen teruggebracht dienen te worden.’ Dat moet nauwkeuriger worden beschreven, en pas als dat is gebeurd kan er een last onder dwangsom aan worden gekoppeld, aldus Rot.

Weinig veranderd

Zij wil ook weten waarom er niet gekozen is voor een legalisatie achteraf en waarom er geen overleg plaatsvindt met de eigenaar. ‘Een foto uit 1995 bewijst dat de gebouwen er al staan en in de huidige situatie is het enige verschil dat een schuin dak is omgezet in
een dakkapel met een plat dak,’ schrijft Rot. Volgens de gemeente rechtvaardigen de ontvangen huurinkomsten van de afgelopen 20 jaar de hoogte van de dwangsom, maar volgens Rot heeft het één niets met het ander te maken. Er wordt nu overigens wel een legalisatie-onderzoek gedaan.

Lees verder

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending