Volg ons

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Frustratie bij DZ: hoe kon bescherming erven Krommenie zó falen?

Gepubliceerd

op

Tekst: Zaanstadnieuws.nl

Foto: TBP Bouw

Schriftelijke vragen aan het college bevatten met enige regelmaat een steek onder water, want ze beogen vaak niet alleen het loskrijgen van antwoordn maar ook het over  het voetlicht brengen van de eigen politieke stellingname. Vragen van DZ over het plan van college en raad om megalomane projecten in Krommenie te voorkomen laten een zelden vertoonde frustratie en verbittering zien.

‘Bescherming erven Noorderhoofdstraat net te laat’ kopten wij op 10 juni. De gemeenteraad had op 27 mei het geheime Voorbereidingsbesluit Lint Krommenie vastgesteld om te voorkomen dat de achtertuinen in het historische deel van het dorp vol komen te staan met enorme wooncomplexen.

Plan mislukt

Dat besluit met een opschortende werking voor alle nieuwe vergunningaanvragen werd echter pas na twee weken van kracht vanwege de late publicatie. En toen was er inmiddels een aanvraag binnen voor De Getrapte Weeg met 22 appartementen achter Noorderhoofdstraat 45. Plan mislukt; aanvraag niet voor maximaal een jaar in de ijskast.

Fractievoorzitter Juliëtte Rot van DZ wil precies weten hoe dat kon gebeuren. Twee dagen tussen een geheim besluit en de inwerkingtreding kan in andere gevallen ook, dus waarom ging het hier dan zo mis? Terwijl wethouder voor Ruimtelijke Ontwikkeling Wessel Breunesse heel goed wist dat de vergunningaanvraag voor De Getrapte Weeg aanstaande was. Democratisch Zaanstad en Rosa waren de initiatiefnemers van het voorbereidingsbesluit, op grond van steeds meer initiatieven van projectontwikkelaars in het gebied.

Het steekt Rot bovendien dat de raad niet wist dat bouwplan De Getrapte Weeg zich in de eindfase bevond, terwijl de wethouder er al op 10 mei van op de hoogte was ‘dat er weer een op de achtererven gepland grootschalig project aan zat te komen’. Omwonenden trokken meermalen aan de bel om te waarschuwen dat voor- en  achtererven werden opgekocht door vastgoedontwikkelaars met veel te grootschalige plannen en spraken hun zorgen uit, maar het college reageerde niet, hoewel ‘de kleinschalige, historische en ‘welstandsbijzondere’ lintbebouwing met veel aandacht en ruimte voor groen en bomen zou worden opgeslokt door totaal verharde en grootschalige appartementencomplexen langs de achtertuinen van de buren’.

Hoezo te laat?

Sterker, Breunesse zou deze omwonenden volgens Rot al in 2020 middels een raadslid hebben voorgehouden ‘dat hij te laat was om in te grijpen’. Hoezo, wil DZ weten. Waarom niet zelf een geheim voorbereidingsbesluit geïnitieerd voor dit door hemzelf als kwetsbaar omschreven gebied? Waarom gewoon doorpraten met vastgoedinvesteerders? En hoe kan het dat een perceel waarvoor in 2018 nog sprake was van vijf grondgebonden woningen een jaar later ineens geschikt wordt bevonden voor 22 seniorenappartementen? Met de twee Rijksmonumenten op de huisnummers 37 en 45?

Rot wil ook weten waarom de te volgen procedure voor de ontwikkelaar van een uitgebreide procedure die een half jaar vergt werd omgezet naar reguliere procedure van acht weken. Worden omwonenden en andere belanghebbenden hierdoor benadeeld? Of dit de juiste weg was moet bovendien nu de aanvraag binnen is nog eens worden getoetst. Had dat niet in een eerder stadium moeten gebeuren? Moeten omwonenden zich zorgen maken over aanstaande besluitvorming? Wat is de status van de plannen op dit moment?

Onleefbaar en gevaarlijk

Ook het feit dat De Getrapte niet hoeft te voldoen aan de eis van minimaal 30 procent sociale huurwoningen heeft bij DZ tot opgetrokken wenkbrauwen geleid en Rot heeft nog veel meer vragen, maar ook een oproep: ‘Laten we er met alle bewoners een prachtig historisch, leefbaar, veilig en groen bijzonder beeldbepalend lint van maken waarbij iedereen zijn visie kan inbrengen voordat dit hele gebied door huisjesmelkers en vastgoedinvesteerders tot een groot onleefbaar en gevaarlijk (gezien het aantal uitritten met een veel frequenter gebruik) gebied is ontwikkeld puur en alleen ten gunste van hun eigen portemonnee.’

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Op Expeditie in Zaanstad Noord

Fractieleden Sebastiaan, John en Marianne laten zich informeren over verschillende projecten en ideeën in Zaanstad Noord.

Gepubliceerd

op

Fractieleden van Democratisch Zaanstad, John Steygeman, Sebastiaan Neele en Marianne de Boer zijn zaterdag aanwezig geweest bij de ‘MAAK Zaanstad expeditie’. De fietstocht bracht geïnteresseerde inwoners en raadsleden naar verschillende plekken in Assendelft, Krommenie, Wormerveer en Westknollendam om de op stapel staande ontwikkelingen aldaar te bespreken. 

De fietsroutes langs informatiepunten

Sebastiaan: ‘Vandaag ben ik bij mijn eerste werkbezoek geweest. Vele goede informatieve en inhoudelijke gesprekken gehad en zelf nog weer een paar puntjes meegekregen waar we mee aan de gang kunnen! (We blijven kritisch 😊) Het weer was, tegen verwachting in, zeer goed en mede daardoor was het, voor mijzelf sprekende, een geslaagde middag. Dank voor de organisatie en ook dank aan wethouder Rene Tuijn voor de duiding’. 

John, Sebastiaan en Very(PVV)
Sebastiaan in gesprek bij het Groote Weiver

Opkomst

De opkomst viel wat tegen. Marianne trof Wijkmanager David Kooi een beetje verlaten aan bij een kraampje in Saendelft, Kreekrijk. ‘Er waren tegen het einde van de dag maar 12 mensen geweest’. Desondanks zijn er wel mooie gesprekken gevoerd. 

Marianne met haar jongens in gesprek met wijkmanager David Kooi

Jongeren

In Saendelft vertelde hij over de initiatieven die er lopen om de jongeren daar ‘in het gareel te houden’. De wijk kent veel jongeren, de wijk ‘pubert’ zou je kunnen zeggen. Wens is om meer jongerenwerkers aan te stellen. 

Voetbal

In de ochtend vond John Steygeman zelfs nog tijd voor bezoek aan een sportvereniging. Ditmaal bij voetbalvereniging Hercules in Zaandam. ⚽️ Democratisch Zaanstad draagt sport een warm hart toe en gaat regelmatig op bezoek en in gesprek om te kijken wat we als politieke partij kunnen betekenen voor onze sportverenigingen.

John bij de voetbal vereniging
Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Verdeling tijdelijke woonunits bron van zorg DZ 

De plaatsing van 192 tijdelijke woningen op het braakliggende terrein langs de Noorderveenweg in Assendelft houdt niet alleen de omwonenden bezig, maar ook Democratisch Zaanstad

Gepubliceerd

op

bron Zaanstad.nieuws.nl

De plaatsing van 192 tijdelijke woningen op het braakliggende terrein langs de Noorderveenweg in Assendelft houdt niet alleen de omwonenden bezig, maar ook Democratisch Zaanstad. De partij heeft vernomen dat het totale aantal wellicht zelfs 300 wordt, en vindt de zorgen die mensen gisteren uitten op een inloopbijeenkomst legitiem.  

De tijdelijke units zijn in eerste instantie voor de helft bestemd voor Oekraïners en de andere helft voor Zaanse starters en spoedzoekers en voor statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning. Wanneer de ontheemden uit Oekraïne veilig naar hun eigen land terug kunnen keren, gaan hun flexwoningen ook naar de laatste categorieën woningzoekenden.

Verdeling

DZ heeft echter begrepen dat maximaal 30 procent van de woningen mag worden gereserveerd voor eigen inwoners en dat de andere via de afspraken in de regio verdeeld worden. Omdat andere gemeenten erg achterop lopen met het op peil brengen dan wel houden van hun sociale woningvoorraad, kan het zomaar zijn dat er geen ruimte is voor Zaanse starters en spoedzoekers, vreest raadslid Marianne de Boer. Zij voelt er donderdag de wethouder over aan de tand.

Veiligheid

DZ is verder van mening de woonunits niet allemaal op een kluitje moeten komen te staan, maar beter verspreid over de gemeente. Saendelft worstelt bovendien al langere tijd met (jeugd)criminaliteit en volgens De Boer hebben de maatregelen die tot nu toe zijn getroffen geen verbetering gebracht: ‘Vrouwen geven inmiddels massaal aan dat ze zich niet veilig voelen om ’s avonds over straat te gaan.’ Ze voorziet niet dat de toevoeging van 192 extra units de veiligheid ten goede zal komen, te meer daar het veelal om kwetsbare bewoners zal gaan zoals oorlogsvluchtelingen en ontwrichte gezinnen.

Drugs

Op de inloopbijeenkomst van gisteravond hoorde DZ ook meerdere keren dat er sprake is van een levendige drugshandel op het Jaap Bootpad, het nieuwe fietspad. ‘Dat is voor de huidige bewoners (en de toekomstige bewoners van de tijdelijke woningen) zeer ongewenst,’ zal De Boer wethouder Harrie van der Laan voorhouden. DZ wil er sowieso graag een betere verlichting, meer controles en frequenter maaien van het hoog opschietende groen.  

Een laatste punt van zorg zijn de voorzieningen voor de bewoners van de units die maximaal tien jaar kunnen blijven staan. ‘Op de kaartjes zien we dat de woonunits voor twee en vier personen worden ingericht. Dat betekent dat er meer dan 400 – 500 mensen zullen komen te wonen. De voorzieningen als scholen en huisartsen staan nu al onder druk. Hoe gaat het college dat oplossen?’ Saendelft heeft bovendien weinig recreatieve voorzieningen, maar ook nu al is het er in de woorden van De Boer ‘gigantisch druk’. Wat gaat het college doen om dat probleen niet nóg groter te maken met de komst van al die extra bewoners? 

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Grote Aldi supermarkt in Assendelft

Bestemmingsplan is aangepast zodat de komst van de Aldi in Assendelft mogelijk gemaakt wordt.

Gepubliceerd

op

Op de locaties Beethovenstraat 6 in Zaandam en Zuideinde 146 in Koog aan de Zaan waren voorheen Aldi‐supermarkten gevestigd. Deze winkels zijn inmiddels gesloten omdat ze niet meer voldoen aan de wensen van de moderne consument en de vestigingseisen van Aldi. Aldi is voornemens om, ter vervanging van de genoemde supermarktvestigingen, één grotere, moderne winkel te realiseren.
Voor deze nieuwe winkel is een locatie aan de Dorpsstraat in Assendelft beoogd.

Van der Gragt

Deze locatie was voorheen in gebruik bij bouwbedrijf Van der Gragt. Dit bedrijf heeft haar bedrijfsactiviteiten verplaatst, waardoor de locatie vrijgekomen is voor nieuwe ontwikkelingen. Jarenlang heeft op dit terrein het informatiecentrum van de bouw van Saendeft gestaan.

Zorgboerderij

In het lint aan de Dorpsstraat wordt momenteel een zorgvilla gerealiseerd, op nummer 707. Inmiddels is de bouw bijna afgerond. Op het achterliggende terrein van de zorgboerderij komt de nieuwe supermarkt.

Verkeer

De Aldi krijgt een eigen oprit vanaf de Noorderveenweg en parkeren kan op het terrein. De komst van een kruispunt met verkeerslichten op de plek van de huidige rotonde moet ervoor zorgen dat de verkeersafwikkeling veilig is.

Wonen

De voormalige Aldi‐locaties in Zaandam en Koog aan de Zaan komen vervolgens beschikbaar voor woningbouw. Ter plaatse van Beethovenstraat 6 komen daarvoor 4 grondgebonden geschakelde woningen in de plaats. Ter plaatse van Zuideinde 146 zijn 40 nieuwe woningen beoogd. Hier komen 2 appartementengebouwen met 35 appartementen en vijf grondgebonden geschakelde woningen.

Verder lezen

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending