Democratisch Zaanstad – Verandering door Daadkracht!

Help ons de gevestigde politiek op te schudden, sluit aan bij Democratisch Zaanstad!

Vrijdag 19 juni jl. hielden wij onze Algemene Ledenvergadering. Inmiddels is ons bestuur uitgebreid en een denktank bestaande uit creatieve geesten, geïnstalleerd. Alles met als doel om Democratisch Zaanstad te vormen tot een solide en sterke partij. Daarmee hebben we de volgende stap gezet naar verdere professionalisering van onze partij. Zo kunnen we meer actief en breed een vuist maken tegen de politieke elite.
Ervaart u ook onrecht en onvrede door de huidige gevestigde politiek? Sluit u dan bij ons aan om de Zaanse politiek op een positieve manier op te schudden. Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn, want verandering geschiedt door daadkracht!