Volg ons

Nieuwsbrieven

DZ Nieuwsbrief | jaargang 2, nummer 8

uitslag, fake news?, #formatieinspiratie en wat voor nieuw bestuur krijgen we?

Gepubliceerd

op

Over de verkiezingsuitslag, fake news, #formatieinspiratie en wat voor nieuw bestuur krijgen we?

Beste lezers,

Welkom bij onze openbare nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week en wat ons verder bezig houdt. Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van de verkiezingsuitslag. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.

De verkiezingsuitslag

Voor de liefhebbers voor cijfers en statistieken, bij deze de cijfers van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Te beginnen bij de absolute aantallen stemmers:

Drie partijen meer stemmen behaald dan de vorige verkiezingen, qua groei respectievelijk de POV, DZ en PvdA. BVNL deed vorige verkiezing niet mee. Omdat het aantal kiezers is gedaald, geeft het percentage stemmers t.o.v. het totaal het volgende beeld:

Bron: NOS

Dit overzicht laat de verdeling zien van het aantal stemmers, met daarachter de stijging of daling in procentpunten. In zetels ziet het er als volgt uit:

Bron: NOS

Wat hieruit op te maken is dat:

 • De verloren zetels van de SP zijn aan de ‘linkerkant’ naar de PvdD en PvdA gegaan;
 • De verloren zetel van D’66 is naar de ‘rechterkant’ opgeschoven;
 • Zowel de VVD als de PVV hebben 1 zetel verloren;
 • De drie vrijgekomen zetels zijn naar de POV (+2) en DZ (+1) gegaan;
 • De Partij voor de Dieren heeft met een stijging van 0,1 procentpunt van de stemmen een extra zetel gewonnen.

De peiling: fake news?

Bijzondere aandacht voor de peiling zoals gepubliceerd door het Noordhollands Dagblad. Deze zag er als volgt uit:

Bron: NHD

Als u deze prognose afzet tegen het verkiezingsresultaat dan is de vraag gerechtvaardigd of het publiceren van dergelijke peilingen door de media nog verantwoordelijk is. Alleen de uitslag van het CDA lijkt op de peiling, de uitslag komt niet in de richting en wijkt vele malen meer af dan de gepubliceerde marge. In ieder geval zijn wij blij dat de peiling voor wat betreft DZ, kant noch wal heeft geraakt.

Wat voor nieuw bestuur gaat Zaanstad krijgen?

Voor een nieuw bestuur zijn er veel smaken mogelijk. Het huidige college kan qua zetelaantallen doorgaan, ook zonder de Christenunie. Echter, na het duidingsdebat van afgelopen dinsdag is het initiatief van de formatie bij de grootste partij gelegd, de POV.
Tijdens het duidingsdebat hebben wij een duidelijke visie neergelegd. U kunt onze bijdrage hier terugzien.

De bijdrage van onze lijsttrekker Juliette Rot komt in het kort neer op een mooi staaltje

#formatieinspiratie

met meteen mooie concrete voorstellen. Verandering door daadkracht, te weten:

 • Participatie moet veel beter: Betrek inwoners en ondernemers bij het vormen van een nieuw bestuur. Richt daarbij de dorps- en wijkraden opnieuw in met bijbehorend budget.
 • Leg ambities met de hele raad vast om de bestuurscultuur te veranderen.
 • Zoek nieuwe vormen van besturen, om uit de vaak krampachtige coalitie-oppositie te komen. Denk hierbij aan een raadsbreed akkoord.
 • De onderhandelingen mogen een openbaar proces zijn, voor iedereen te volgen.

U wordt uitgenodigd om hier zelf uw mening en inspiratie te geven voor de formatie.

Uit het duidingsdebat zijn voorzichtig de volgende conclusies te trekken:

 • Het lage opkomstcijfer voor de gemeenteraadsverkiezingen baart zorgen. Enkele partijen geven aan geschrokken te zijn van de lage opkomst: kennelijk hebben deze partijen niet meegekregen hoe het vertrouwen in de politiek, mede door de vele slechte participatietrajecten, in Zaanstad is gedaald. Positief is wel dat er een brede wens is aangesproken dit aan te pakken.
 • De meerderheid van de partijen lijkt de voorkeur te geven aan een besloten formatie proces (al dan niet met regelmatige updates).
 • Mevr. Cornelissen van de PVV wint de prijs voor het meeste gebruik van humor (daarnaast: beterschap aan dhr. van Haasen!).
 • De meest opmerkelijke toespraak was van dhr. Martens van de PvdD. Hij gaf aan dat, met een winst van 0,1 procentpunt, de PvdD is verdubbeld. Ook geeft hij aan dat het aantal kiezers voor links niet gestegen is omdat het college niet duidelijk heeft uitgelegd hoe urgent de klimaatcrisis is. Ofwel: onze inwoners zijn te dom om zelf een mening te bepalen en moeten door het college worden opgevoed om vooral op de PvdD te stemmen. Wellicht dat de kloof tussen politiek en onze inwoners te dempen valt met het kennelijke overschot aan stikstof en CO2.
 • De toespraak die het beste aansloot bij de andere sprekers was van mevr. Groothuismink van Rosa.

U kunt het hele duidingsdebat hier terug vinden.

Tot de volgende nieuwsbrief!

Nieuwsbrieven

DZ Nieuwsbrief | jaargang 2, nummer 7

Een noodkreet, geen lood in de sloot, verbod op zwarte Piet en foute t-shirts

Gepubliceerd

op

Door

Een kreet in nood, geen lood in de sloot, dreiging zwarte Piet verbod en foute t-shirts

Beste lezers,

Welkom bij onze openbare nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week en wat ons verder bezig houdt. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wij wensen alle partijen een goede laatste campagneweek toe en hopen dat zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van hun stemrecht.

Noodkreet Democratisch Zaanstad naar de commissaris van de Koning.

Al lange tijd trekken wij aan de bel over de vele projecten waarbij de belanghebbenden binnen onze gemeente niet (goed) bij het traject worden betrokken. Voorbeelden te over:

Mislukte participatie Peperstraat
Mislukte participatie Witte Olifant
Mislukte participatie Badhuisweg
Mislukte participatie Dukra

In verkiezingstijd hebben veel partijen weer de mooiste beloften, maar een simpel voorbeeld van hoe de praktijk werkt: insprekers van de Peperstraat kregen afgelopen donderdag geen vragen over hun inspraak en geen antwoord op hun mails naar diverse politieke partijen. Participatie is een mooi woord voor de bühne, maar er serieus mee omgaan is iets anders. Er is in Zaanstad gewoon geen concreet beleid noch een doortastende raad. 

Omdat het in Zaanstad echt anders moet hebben wij aan de commissaris van de Koning een open brief gestuurd met het verzoek tot het opstellen en uitbrengen van een advies aan de gemeente Zaanstad. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Mobiliteitsplan Westerkoog en Westerwatering

De busbrug: een heet hangijzer waar al lang over wordt gesproken. Maar de busbrug alleen is niet het hele verhaal, de hele mobiliteit van de Westerkoog en Westerwatering is een verhaal met verbroken beloftes, waarbij inwoners betaald hebben voor wegen maar ze niet kregen, ofwel: helaas weer een voorbeeld van hoe het niet moet.

Wij hebben een korte samenvatting gegeven van de situatie gaan ook in de nieuwe raadsperiode het mobiliteitsprobleem in zijn geheel op de agenda zetten (en ons niet blind te staren op alleen de busbrug).

RED Zaanstad

Zeven Zaanse bewonersgroepen hebben zich verenigd in het platform RED Zaanstad. Zij zijn teleurgesteld in Zaanstad als gesprekspartner en hebben hun krachten gebundeld. Wij dragen elk burgerinitiatief een warm hart toe! Meer informatie over RED Zaanstad kunt u hier vinden.

Geen lood in de sloot

10 maart heeft de gemeenteraad besloten dat er door sportvissers geen lood in de sloot meer mag worden gebruikt. Dit vanaf het ingaan van de nieuwe pachtovereenkomst in 2025.
Een verbod, terwijl we nog jaren de tijd hebben om samen met de sportvissers te werken aan een goede oplossing. Vanwaar de haast? Waarom niet in overleg met de sportvissers en de verenigingen? Waarom dit wantrouwen? Is dit verbod werkelijk de beste oplossing?

Ook bijna verboden: zwarte Piet!

Het is maart, dus het was hoog tijd om te praten over zwarte Piet! In de gemeenteraad van 10 maart lag er een motie waarin de gemeente, niet alleen aan evenementen waarin zwarte Piet aanwezig zou zijn, geen subsidie toe te kennen, deze evenementen mogen ook niet meer ‘gefaciliteerd’ worden (lees: vergunning voor worden afgegeven). Ofwel: een verbod op zwarte Piet. Hierbij baseerden de indieners zich op niet bestaande richtlijnen van de kinderombudsman.
Ook hier, ondanks oproepen van de burgemeester, waren vele raadsleden selectief doof. Het verbod was nodig omdat dialoog naar hun zeggen geen resultaat oplevert (lees: niet de door hun gewenste uitkomst).
De stemming was zeer spannend en het voorstel werd gesteund door Denk, PvdA, Rosa, GL, PvdD, 1 D’66-er en de Socialisten. Hiermee werd het voorstel nipt verworpen.

Actie en sensatie in de gemeenteraad

Vorige week was er consternatie tijdens de inspraak van de familie Groen. De gemeenteraadsleden stonden op hun achterste benen over:

 • de gebroken beloftes van de burgemeester,
 • niet opvolgen van gerechtelijke uitspraken,
 • dat hulpdiensten woningen niet kunnen bereiken
 • het t-shirt wat de inspreekster aan had. Ofwel, wat ‘ongepast’ is kreeg een nieuwe definitie. Met dank aan de Orkaan dat zij allen zich zo hard maken voor al het onrecht!

Tot de volgende nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet, Peter Klos

Verder lezen

Nieuwsbrieven

DZ Nieuwsbrief | jaargang 2, nummer 6

Over linkse feestjes, discriminatie en de PVV, RTV Zaanstreek, de Orkaan, wanbestuur op de Zaanse Schans und so weiter

Gepubliceerd

op

Door

Verkiezingsprogramma, linkse feestjes en nog veel meer

Beste lezers,

Welkom bij onze openbare nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week, de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, onderwerpen in het nieuws en wat ons verder bezig houdt. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.

Het mooiste verkiezingsprogramma ooit!

En dan hebben we het alleen nog maar over onze vormgeving: deze week is ons verkiezingsprogramma uitgebracht die wij als boekje aan onze inwoners aanbieden. De reacties zijn bijzonder positief! U kunt het themaboekje hier online vinden.

De uitgebreide versie van onze standpunten kunt u hier vinden.

FNV debat: een links feestje

Afgelopen week was het FNV debat en zoals verwacht: een links feestje met voorspelbare stellingen. Het ging bijvoorbeeld niet over de rol van de overheid in de toeslagenaffaire, het lage vertrouwen van de inwoners in de politiek , het gebrek aan betrekken van burgers bij grote projecten (zie b.v. hier, hier, hier enz), de hoge gemeentelijke lasten die automatisch blijven stijgen, energiearmoede door exorbitante belastingen, de inflatie die verreweg de loonstijgingen overstijgt (u weet wel, lonen waar de vakbonden gesprekspartner over zijn): ofwel, de actuele thema’s.
Nee, het ging over discriminatie, woonplicht, huishoudelijke hulp en het minimumloon.
Natuurlijk ook belangrijke thema’s en over het debat heeft ons kandidaat raadslid Maikel ook een mooi verslag gemaakt !

PS: over discriminatie gesproken, na afloop hebben wij van de PVV begrepen dat zij waren buitengesloten van deelname. Over discriminatie gesproken……

Stormloop op onze site dankzij de Orkaan!

Onlangs werden wij blij verrast door gratis reclame van de Orkaan voor één van onze filmpjes.
Het resultaat mocht er zijn: een veelvoud van het aantal bezoekers aan het Orkaan café aan verkeer naar onze website. Dus bij deze: onze hartelijke dank!!

Podcasts

Rondom verkiezingen is de interesse in de gemeentelijke politiek veel groter. Voor ons het ideale moment om u bij te praten over wat er speelt! Naast alle nieuwsitems maken wij ook een serie podcasts. Luister hier naar onze kijk op de week waarin we het o.a. hebben over Songül naar Den Haag, de stadspas, laag IQ, de Zaanbrug en nog veel meer.

De stekker uit RTV Zaanstreek en Zaanradio

Afgelopen zondag ging de stekker uit RTV Zaanstreek en Zaanradio. Ongeacht hoe je er over denkt, was dit een treurige dag met vooral verliezers. Een indrukwekkende reportage kunt u hier vinden.

De Zaanse Schans: ‘Collectief bestuurlijk falen’!

Niet alleen krijgt de Zaanse Schans een regenteske bestuursvorm, in een open brief schrijft dhr. Alko Hoekstra over bijna 30 jaar ‘collectief bestuurlijk falen’, ‘verspilde miljoenen’, ‘verrijkingen met de handel in erfgoed’ en nog veel meer! U kunt zijn open brief hier vinden.

Mooi weer voetballers flyeraars

Afgelopen weekend was het mooi weer en heeft het DZ promotie team flink kunnen flyeren. Honderden partijprogramma’s vlogen uit onze handen! U kunt hier een korte impressie zien (klik op de video bovenaan).

Wilt u ons binnenkort spreken? Hou dan onze website in de gaten. Wij hopen u snel te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Peter Klos

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, stel ze hier:

  Verder lezen

  Nieuwsbrieven

  DZ Nieuwsbrief | jaargang 2, nummer 5

  ‘Onnozel, simplistisch en misleidend.’
  Of: onbetrouwbaar, inwoners negeren en nog veel meer!

  Gepubliceerd

  op

  Door

  ‘Onnozel, simplistisch en misleidend.’

  Beste lezers,

  Welkom bij onze openbare nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week en wat ons verder bezig houdt. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.

  Stem wijzer!

  Afgelopen donderdag is de stemwijzer online gekomen! Deze stemwijzer is door een externe organisatie (Prodemos) op basis van de input van alle politieke partijen tot stand gekomen. Na een uitgebreide inventarisatie hebben zij een schifting gemaakt en door middel van 30 stellingen komt u uit op de partij die hier het beste bij past. U kunt de stemwijzer hier vinden.

  Er is ook direct kritiek geuit op de stemwijzer door Piet Bakker, redacteur van de Orkaan, die de stemwijzer als ‘onnozel, simplistisch en misleidend’ omschrijft.

  Interessant uit de kritiek is ook die op de besluitvorming van de Peperstraat. Die is om twee redenen het noemen waard:

  1. Volgens Piet Bakker, is de besluitvorming over de Peperstraat rond en zou terugdraaien een teken zijn ‘van onbetrouwbaar bestuur’.

  2. Vanuit de actiegroep Tegen de Sloop Peperstraat is kritiek gekomen dat bepaalde partijen een andere mening geven in de stemwijzer dan dat hun stemgedrag was.
  Wij citeren:

  Wij lezen de partijprogramma's door. En sommige dingen zijn te grappig, of op z'n zachts gezegd een beetje bizar, om niet gelijk te delen. 
  Zoals van VVD Zaanstad :
  "Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes." 
  
  Ten eerste, VVD spreekt in hun partijprogramma namens Gemeente Zaanstad ?? Bent u de gemeente? Hoe komt dit over bij de andere fracties die de verkiezingen ingaan?? Raad075
  Ten tweede, de gemeente heeft meer oog voor de "stille meerderheid"? Noem eens een voorbeeld? Waar is de participatie goed gegaan bij de stille meerderheid?
  Ten derde, wat verstaat u onder grootste schreeuwers? Inwoners die keer op keer niet gehoord worden (na eerst de stille meerderheid te zijn geweest) en die voor het recht van de inwoners opkomen??? Heerlijk hoor, de partijprogramma's lezen. En nog meer om dit alles te toetsen vóór de gemeenteraadsverkiezingen.
  
  Mensen, lees het door. En kijk niet alleen naar de beloftes, maar toets het naar aanleiding van de afgelopen 4 jaar. Lijkt het toch of zij het over hele andere partijen hebben.’

  Waarom is dit interessant?
  Natuurlijk heeft de actiegroep Tegen de Sloop Peperstraat allereerst gelijk dat er niet blind kan worden gevaren op de partijprogramma’s, maar ook goed moet worden gekeken naar het stemgedrag in het verleden. Helaas wordt het spel niet altijd zuiver gespeeld.
  Maar daarnaast de stelling dat het terugdraaien van een besluit een teken zou zijn ‘van onbetrouwbaar bestuur’. Niet alleen heeft de gemeenteraad daar een handje van (hallo VVD, POV, PVV, CDA, PvdA en Rosa!) , het is goed dat de Orkaan nu toegeeft dat toen iets onbehoorlijks heeft plaatsgevonden.

  DZ is ook geen voorstander van het terugdraaien van besluiten. In het geval van de Peperstraat zijn wij hier tóch voor omdat aan één van de belangrijkste pijlers van de besluitvorming, namelijk het fatsoenlijk betrekken van de inwoners om wie het gaat, bij lange na niet is voldaan. En dat valt helaas binnen een gedragspatroon van onze gemeente:

  Ons advies: vul de kieswijzer in, doe wat internet onderzoek en geef uw ogen en oren de komende tijd de kost: u zult op uw wenken worden bediend! (helaas alleen rond verkiezingstijd).

  Vertrouwen in gemeente Zaanstad gekelderd!

  Het vertrouwen in de gemeente Zaanstad is schrikbarend laag en is, als slechtste jongetje van de klas, zelfs gekelderd! Dit blijkt uit onderzoek van de Kieskompas in opdracht van Trouw.
  We zouden hier heel politiek kunnen zeggen dat we ‘geschokt zijn’, maar dat zou natuurlijk niet waar zijn. Voor mooie kleurenplaatjes en meer duiding: klik hier!

  Mocht u op vakantie gaan: een fijne vakantie en tot de volgende nieuwsbrief!


  Verder lezen

  Trending