Volg ons

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Jarenlang onrechtmatig auto’s weggesleept? Wij stellen hierover vragen aan B&W

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vraagt zich af of er jarenlang ‘illegaal’ weggesleept is

zie artikel op Zaanstad.nieuws.nl :

DZ vraagt zich af of er jarenlang ‘illegaal’ weggesleept is

Discrepanties tussen de Wegsleepverordening 2004 en informatie op de gemeentelijke website  hebben Democratisch Zaanstad genoopt tot schriftelijke vragen. De fractie heeft zich ook verbaasd over een uitzending van het tv-programma De Handhavers, waarin twee zaken opvielen.

Wat dat laatste betreft trof DZ de mate waarin een boze burger wiens auto dreigde te worden weggesleept een Zaanse handhaver kon uitschelden – ‘racist’, ‘Hitler’ – en zelfs met de dood bedreigen. De opmerking ‘Jij bent de broer van Mustafa of woorden van gelijke strekking’ interpreteert de partij bovendien als intimidatie: er wordt immers mee gesuggereerd dat de woedende man de achtergrond van de handhaver kent en dat dit mogelijk consequenties voor hem kan hebben.

Het zijn opmerkingen in de kantlijn, maar DZ wil wel van het college weten of daar bekend is of medewerkers van de gemeente vaker met intimidatie te maken hebben en of dat een rol speelt bij de mate waarin burgers geïnteresseerd zijn – of juist niet – in bepaalde banen.

Wegsleepverordening 2004

De meeste vragen gaan echter over de situatie die zich voordeed tot de nieuwe Wegsleepverordening 2019 begin december 2018 door de raad werd vastgesteld. Tot die tijd gold de Wegsleepverordening 2002, waarin in Artikel 3 werd gesteld dat weggesleepte voertuigen als stalling Ringweg 334 in Zaandam hadden. In de praktijk was dat echter al sinds 2005 bij Hoogwout in Oostzaan. Omdat de fysieke stallingsplek en de juridische basis voor het stallen dus jarenlang niet overeenkwamen, heeft Democratisch Zaanstad twijfels over de rechtmatigheid van de in rekening gebrachte bedragen voor het terugkrijgen van de vervoermiddelen.

Wegslepen 250 euro

De fractie wil ook weten waarom werd overgestapt naar Hoogwout en waarom de gemeenteraad daar niet in gekend is. Voor het wegslepen rekent het Oostzaanse bedrijf 250 euro (grote voertuigen kosten meer) en de stallingskosten bedragen een tientje per dag. Bovenop die 250 euro komen bovendien nog gemeentelijke administratiekosten van vijftien procent. Die bedragen zijn echter niet te herleiden tot de vorige verordening – en ook daarbij ziet DZ juridische beren op de weg.

Ter plekke afrekenen

In de al aangehaalde uitzending van De Handhavers van 4 november was bovendien te zien dat de foutparkeerder wiens auto al op de oplegger stond te verstaan werd gegeven dat hij die meteen kon terugkrijgen als hij ter plekke 250 euro afrekende. ‘Tot nu toe kenden wij enkel situaties waarbij volstaan kan worden met het betalen van een boete als een voertuig zich nog niet op een oplegger bevindt,’ schrijft DZ. En waarom kwam deze man er – als hij op het aanbod zou zijn ingegaan – kennelijk zonder gemeentelijke administratiekosten vanaf?

Consequenties

Hebben er inderdaad jarenlang onrechtmatigheden plaatsgehad wat betreft het wegslepen en stallen van voertuigen en zo ja, wat zijn daarvan dan de financiële en juridische consequenties wil de partij weten.

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

50% van de Zaanse inwoners voelt zich niet altijd veilig in Zaanstad

Wat Democratisch Zaanstad betreft begint het veiliger maken van Zaanstad met het (h)erkennen van het probleem!

Gepubliceerd

op

Bericht van Marianne Doeves de Boer:


Wat Democratisch Zaanstad betreft begint het veiliger maken van Zaanstad met het (h)erkennen van het probleem!

Het probleem wordt echter gebagatelliseerd door veel andere partijen. Zo bleek gisteren tijdens het debat van NH nieuws, waar Juliëtte Rot namens DZ het lokale geluid liet horen!

Ze zat aan tafel met o.a. Harrie vd Laan van de POV en Gerard Slegers van het CDA. Beide heren waren het niet eens met de stelling dat het onveilig is in sommige delen van Zaanstad om s’avonds over straat te gaan.

Alleen Juliëtte, tevens enige vrouw aan tafel, was het eens met de stelling! Beide heren voelden zichzelf niet onveilig en dus moest Juliëtte het probleem niet groter maken dan het was. 
Ik, Marianne, heb dit debat vol ongeloof aanschouwd. Bizar toch?

50% van de Zaankanters voelt zich niet veilig,

maar joh ‘het valt allemaal wel mee’. Zo pak je problemen natuurlijk niet aan.
Erken het, maak een plan en los het op!

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Einde cameratoezicht Saendelft valt verkeerd bij DZ

Hamming zag na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie geen aanleiding om de camera langer te laten hangen.

Gepubliceerd

op

Beveiligingscamera's in Assendelft moeten blijven vindt DZ

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Democratisch Zaanstad en de PVV vinden in tegenstelling tot burgemeester Jan Hamming dat cameratoezicht ook na de kerstvakantie zin heeft in het winkelcentrum van Saendelft. Volgens Marianne de Boer (DZ) en Natasja Cornelisse (PVV) zien de omwonenden en winkeliers de camera die tijdelijk op het centrale middenplein was geplaatst graag terugkeren.

Poging te vernielen

De twee zijn ook verbaasd dat hij is weggehaald, omdat tijdens een digitaal werkbezoek op 14 januari aan  raadsleden verteld werd dat de camera goed functioneerde, zicht had op de drie winkelstraten en niet verwijderd zou worden. Een poging om hem te vernielen toont volgens de PVV en Democratisch Zaanstad bovendien aan dat de camera noodzakelijk is. Portefeuillehouder en bewaker van de openbare orde Hamming zag na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie geen aanleiding om de camera langer te laten hangen dan in eerste instantie was bepaald, grofweg de twee weken rond de jaarwisseling.

Geen klachten

Cornelisse en De Boer willen nu van hem horen wat zijn de beweegredenen waren om het cameratoezicht te beëindigen en een cijfermatige onderbouwing waaruit blijkt dat de overlast in het winkelgebied van Saenedelft dusdanig was afgenomen dat verlenging van het toezicht niet nodig was. De overlast door jongeren is volgens hen een structureel probleem. Over de aanwezigheid van de camera zijn ook geen klachten binnengekomen bij de gemeente, melden ze nog.

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

‘Poelenburg-pact’ kan antwoord zijn op de overlast in en rond het winkelcentrum van Saendelft in Assendelft

Gepubliceerd

op

Aanpak overlast in en rond het winkelcentrum Saendelft in Assendelft
Verder lezen

Trending