Democratisch Zaanstad – Verandering door Daadkracht!

Onze motie leegstand aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van 8 oktober jl. is de motie plan van aanpak Leegstand van Democratisch Zaanstad door de Gemeenteraad van Zaanstad unaniem aangenomen. Mede door de positieve bijdrage van Wethouders is deze motie, waar transitie van leegstand naar wonen voor starters, jonge gezinnen en stadsenioren nu in gang gezet. Samen met eigenaren van commercieel en particulier vastgoed en de ambtelijke organisatie naar mogelijkheden van herontwikkeling zoeken. Vooralsnog niet strafbaar bij een succesvolle samenwerking tussen eigenaar en de Gemeente. Mooi resultaat.