Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Misdaad in Zaanstad
Fietsbeleid Zaanstad
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
Lastige Inwoners
EBS Bus Zaanstad
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Integriteit Burgemeester

Burgemeester informeert raad niet conform de feitelijke gang van zaken.

Ondermijnend handelen is een probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt worden

Camera's Zaanbrug

Is er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen

Signalen onderzoeken van binnen en buiten de organisatie

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Zaanstad maakt werk fietsnota DZ

Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft!

Beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

67
Dagen
20
Uren
58
Minuten
04
Seconden
tot
na de zomer

Media

Wat gaat er toch gebeuren met La Brèche (1)

DZ

Onderzoek naar integriteit

Juliëtte Rot: ’Ik zie het als compliment voor mijn werk’.

Gepubliceerd

op

Onderzoek naar integriteit van Raadslid Juliëtte Rot van DZ.

Gemeenteraadslid Juliëtte Rot krijgt een integriteitsonderzoek aan haar broek. Burgemeester Hamming heeft namelijk vraagtekens bij haar rol in de kwestie Hemkade. De reactie van Rot? Kom maar op met dat onderzoek. ’Ik zie het als compliment voor mijn werk’.

Verder lezen

DZ

Fractievoorzitter DZ wil integriteitsonderzoek naar eigen handelen —UPDATE —

“Door mijn betrokkenheid bij individuele casuïstiek wek ik de schijn dat ik niet integer ben.” Aldus Juliëtte Rot

Gepubliceerd

op

In een e-mail aan de gemeenteraad schrijft Juliëtte Esmée Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad (DZ), dat zij een verzoek heeft ingediend om een integriteitsonderzoek te laten uitvoeren naar haar eigen handelen. Burgemeester Jan Hamming zou Rot hebben aangesproken in het kader van de gedragscode die voor raadsleden geldt. Volgens de burgemeester zou Rot ‘de schijn van belangenverstrengeling wekken, ten aanzien van enkele inwoners. “Het gesprek kenmerkte zich dusdanig door verschillende aantijgingen en aannames, dat ik de burgemeester zelf heb verzocht om een onderzoek naar mijn integriteit”, schrijft Rot.

Omdat het e-mailtje aan de gemeenteraad nogal abstract is hebben we zowel bij Juliëtte Rot als bij de gemeente vragen neergelegd. Uit de e-mail blijkt bijvoorbeeld niet waaruit de vermeende belangenverstrengeling bestaat en wie er bedoeld worden met ‘enkele inwoners’. In antwoord op onze vragen stelt Juliëtte Rot dat het in hoofdzaak gaat om het dossier Hemkade, maar ook om het dossier waarbij een inwoners van Krommenie met succes rechtszaken won over de WOZ-waardebepaling van zijn woning.

Gemaakte verwijten

De DZ-fractievoorzitter heeft regelmatig vragen gesteld over beide dossiers. “Dat komt mij nu te staan op verdachtmakingen welke niet onderbouwd zijn”, schrijft Rot naar aanleiding van onze vragen. Hoewel de verdachtmakingen nog niet op papier staan, een formele klacht nog geformuleerd moet worden, geeft Rot een overzicht van de gemaakte verwijten. Ze schrijft ons

* “dat ik informatie door zou spelen die in vertrouwen is gedeeld. Als voorbeeld worden genoemd het vermeend bekendmaken van de functie van een ambtenaar die als strategisch adviseur van de burgemeester optreedt (openbare informatie via Linkedin);

*  dat ik heb gezegd deze mevrouw te [zullen] ontmaskeren als ambtenaar. Dit heeft betrekking op haar handelen in het dossier van een valselijk WOB-verzoek, waarbij [de bedoelde] ambtenaar e-mails tussen de burgemeester en ondergetekende ten onrechte openbaar heeft gemaakt terwijl ik een rechtszaak daarover had gewonnen;

*  ik ben toehoorder bij het gesprek over … [de WOZ-zaak] … op uitnodiging van de Ombudsman. Die uitnodiging had ik niet mogen accepteren en ik had al helemaal niet mogen vragen om nadere informatie bij de gemeente over deze zaak;

* de vragen die ik stel over de inmenging van de Ombudsman over beide zaken [Hemkade en WOZ-waardebepaling]. De burgemeester heeft mij gisteravond [3 juni 2024, red.] gezegd dat ik deze vragen mag stellen maar dat hij de gemeentesecretaris opdracht geeft om deze vragen niet te beantwoorden;

* “dat ik door mijn betrokkenheid bij individuele casuïstiek de schijn wek dat ik niet integer ben.”

Tot zover de opsomming die wij van mevrouw Rot ontvingen. Zij stelt dat ze alles direct heeft kunnen weerleggen. Ze wil het er echter niet bij laten. Rot: “Daarom heb ik gevraagd om een formeel onderzoek en om de aantijgingen op papier te zetten zodat ik daarop kan reageren en kan handelen.”

Er is afgesproken, schrijft Rot verder, dat er een formele klacht geformuleerd zal worden en een onderzoeksbureau wordt geselecteerd. In het onderzoek wordt Rot geïnterviewd. Het integriteitsonderzoek heeft geen consequenties voor haar handelen, schrijft ze, “…behalve dat het mij extra motiveert om verder onderzoek te doen in deze dossiers.”

Update 2024-06-04 (21:55 uur) Reactie gemeente

De woordvoerder van de gemeente Zaanstad heeft gereageerd op onze vragen. We nemen de reactie hieronder integraal over.

“De burgemeester heeft concrete en feitelijke aanleiding om een onderzoek in te stellen naar bepaalde gedragingen van het raadslid, omdat die mogelijk de (schijn van) schending van de gedragscode in zich kunnen hebben. Zorgvuldigheid en objectiviteit staan daarbij voorop. Het onderzoek zal daarom worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De opdracht daartoe zal op korte termijn worden afgegeven. Vooruitlopend op het onderzoek doen we geen verdere uitspraken.”

Hoewel, zoals verwacht, de burgemeester via zijn woordvoerder geen tekst en uitleg geeft over de aanleiding voor het onderzoek is er wel een discrepantie waarneembaar tussen de mededeling dat de burgemeester aanleiding ziet tot een onderzoek en de stelling van Juliëtte Rot dat zij zelf heeft gevraagd om zo’n onderzoek naar aanleiding van het gesprek met de burgemeester. Dit onderscheidt maakt nog wel wat uit en kan uiteraard alleen worden bevestigd als meerdere personen aanwezig waren bij het bewuste onderhoud.

Update 2025-06-05

Naar aanleiding van onze opmerking dat er een discrepantie bestaat tussen de mededeling dat Juliëtte Rot zelf om het onderzoek heeft gevraagd, terwijl de burgemeester stelt dat hij het onderzoek nodig acht, reageert Juliëtte Rot per e-mail dat bij het gesprek fractiegenoot Jos Kerkhoven en de gemeentesecretaris mevrouw Blom aanwezig waren. Wij gaan er vanuit dat er geen reden is te veronderstellen dat mevrouw Rot niet de aanvrager is geweest van het integriteitsonderzoek. 

Juliëtte Rot kondigt verder aan dat ze een Woo-verzoek zal indienen om op schrift de informatie (omtrent de aantijgingen) te verkrijgen die burgemeester Hamming tijdens het onderhoud met haar en de andere aanwezigen deelde. Hamming heeft, stelt Rot, aangegeven deze informatie niet te willen verstrekken op schrift, waardoor Rot haar verweer niet kan onderbouwen. 

Bronnen: E-mail Juliëtte Esmée Rot aan Gemeenteraad Zaanstad. Dit artikel is geschreven door politiek redacteur Dré Prijs.

Dossier Hemkade ontploft: machtsmisbruik, bedreiging, integriteit…

https://www.deorkaan.nl/dossier-hemkade-ontploft-machtsmisbruik-bedreiging-integriteit

Integriteit fractievoorzitter DZ Juliëtte Rot in twijfel getrokken

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/137179/integriteit-fractievoorzitter-dz-juliette-rot-in-twijfel-getrokken

Verder lezen

Media

Zaanstad laat lastige inwoners links liggen

Raadslid Rot hekelt communicatie van de gemeente

Gepubliceerd

op

MEDIA’Zaanstad laat lastige inwoners links liggen’

Het is ons het afgelopen jaar opgevallen dat het College van B&W zich regelmatig bedient van kwalificaties richting inwoners van onze stad en ook wij als Democratisch Zaanstad, hebben dit zelf ondervonden. Zie bijvoorbeeld een raadsinformatiebrief van 17 mei jl. over de verkiezingsborden. Het is goed dat het College van B&W geen onderscheid maakt tussen ons als volksvertegenwoordigers en onze inwoners, op dit punt en tevens een zorgelijke patroon dat zich lijkt te ontwikkeling in de richting van personen die de gemeente als ‘lastig’ ervaart. Ook komt het voor dat uw college, de communicatie met inwoners geheel beëindigd.

Vandaar dat wij hierover schriftelijke vragen hebben ingediend.

Onze vragen aan het College:

4 Score (1 stem)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN