Volg ons

Maatschappelijke ontwikkeling

Wij blijven ons verbazen over handhaving van regels aan de Vaartdijk in Assendelft

Gepubliceerd

op

Vaartdijk Assendelft: hopeloos veel regels en onduidelijke handhaving

Vaartdijk Assendelft: hopeloos veel regels en onduidelijke handhaving

De versnippering van de planologische regimes die gelden op de Vaartdijk in Assendelft leidt er volgens Democratisch Zaanstad toe dat bewoners te pas en te onpas handhavingsverzoeken indienen onder het motto ‘de buurman of -vrouw doet iets wat ik niet mag, dus dan maak ik daar melding van’. Sinds de jaren 90 is dat acht keer voorgekomen.

Complexe situatie

Het bestemmingsplan Noorderveen uit 2015 heeft nog geen status, omdat de problematiek in het gebied gecompliceerder is dan aanvankelijk werd gedacht. Denk aan aspecten als weidevogelgebied, geluidsbelasting vanwege de N246, de mogelijke verbindingsweg A8/A9 en de belangen van de provincie. Gezien die situatie is het volgens DZ juist extra van belang om een einde te maken aan de huidige wirwar aan planologische regimes en een eenduidige en actuele versie voor de Vaartdijk op te stellen.

De Bonte Belevenis

De partij is ook benieuwd naar de stand van zaken rond de nog altijd niet gelegaliseerde De Bonte Belevenis, hoewel de pony- en kinderboerderij inmiddels officieel gedoogd wordt, hoewel er afspraken over maximale uitbreiding niet zijn nagekomen en er meer bijgebouwd is dan was toegestaan. Dat vervolgens de nabijgelegen hondenuitlaatservice Bailey de Hondenvriend met een veel strengere aanpak te maken kreeg, vindt DZ raar en niet uit te leggen. Maar hoort graag welke draai het college daaraan geeft.

Twee huizen zonder woonbestemming

De woning aan de Vaartdijk 27C, die eigenlijk niet was toegestaan maar werd gedoogd met een persoonsgebonden beschikking, is volgens DZ inmiddels verkocht. De huidige eigenaren wonen er dus illegaal, want de gedoogbeschikking is niet op hen van toepassing. Vaartdijk 27A, waarvoor de gemeente de aanvraag voor een (bedrijfs)woning afwees, staat nu te koop met de ‘waarschuwing’: ‘Er rust geen woonbestemming op het woonhuis/berging. De gemeente Zaanstad is thans bezig met het aanpassen van het bestemmingsplan waarna er meer mogelijkheden zijn met betrekking tot een woonbestemming’. Waar haalt de makelaar die wijsheid vandaan, wil DZ weten.

Het maximale aantal woningen mag volgens het geldende bestemmingsplan Saendelft niet meer bedragen dan 41. Vaartdijk 27C ging over dat maximum heen. ‘Democratisch Zaanstad wil voorop stellen dat wij absoluut geen inwoners zonder de benodigde papieren/bestemming uit hun huizen willen jagen, maar gebruikt deze voorbeelden om aan te tonen dat er met verschillende maten wordt gemeten op de Vaartdijk en elders in Zaanstad (bijvoorbeeld de Hemkade),’ aldus fractievoorzitter Juliëtte Rot. En heeft als voorbeeld de handhaving bij Bailey de Hondenvriend ‘voor een aantal paaltjes van een meter hoog’.

Maatschappelijke ontwikkeling

Lichtpuntjes voor (o.a.) de sport in donkere tijden!

Een lichtpuntje voor sport: uitvoering moties DZ leiden tot een noodfonds en beperken tariefstijging 2023!

Gepubliceerd

op

Door

Al eerder hebben wij onze zorgen geuit over de stijgende energiekosten voor verenigingen en gepleit voor een beperking voor de tariefsverhoging in 2023. Hiervoor hebben wij twee moties ingediend en met succes!

Noodfonds voor sport

In het Zaans beraad van 29 september jl. maakte wethoudster Onclin bekend dat het college n.a.v. veel vragen en onze moties voor 2022 en 2023, 1 miljoen euro ter beschikking gaat stellen (in totaal 2 miljoen) voor kwetsbare inwoners, maatschappelijke, culturele en sportinstellingen en kleine ondernemers. Hiermee wil het college de periode overbruggen tot de ondersteuning van het rijk over de brug komt, precies zoals wij voor ogen hadden in onze motie. Wij zijn dan ook blij en dankbaar dat het college het initiatief heeft opgepakt. Omdat de bedragen naar verwachting niet afdoende zullen zijn, gaat het college in gesprek met de rijksoverheid voor meer gelden.

Tarieven sportverenigingen stijgen beperkt in 2023

Later in de vergadering gaf wethouder Slegers antwoord op onze vraag, conform de ingediende motie, om de tarieven voor de sportverenigingen met maximaal 2,5% te laten verhogen, inclusief de huurders van het sportbedrijf. Ook hier is gehoor aan gegeven en de tarieven zullen met 2,3% stijgen. Om het financiële gat te compenseren die dit veroorzaakt, stijgen andere tarieven van het sportbedrijf wel, maar niet exorbitant.

Conclusie

Met het uitvoeren van hetgeen de moties voor ogen had, zal sport toegankelijk blijven voor al onze mede inwoners en is er vangnet voor verenigingen in nood. Dat is, naar onze bescheiden mening, een lichtpuntje in deze donkere tijd!

Lees verder

Maatschappelijke ontwikkeling

My Gender, My Pride, The Progress Flag

Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf.

Gepubliceerd

op

Gay Pride My Gender My Pride The Pride Progress Flag

” Iemands leven is niet aan een ander om te accepteren “

Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf. De realiteit is helaas anders en onze emancipatie vaak nog verre van voltooid. Ook in Nederland worden er nog dagelijks mensen gediscrimineerd en in elkaar geslagen om wie ze zijn of van wie ze houden.

Afgelopen decennia stond de strijd vooral in het teken van ‘mogen houden van wie we willen’ en het is tijd om de focus te verbreden naar het ‘mogen zijn hoe we ons voelen’. Met andere woorden tijd om aandacht te besteden aan de diversiteit aan genderidentiteiten en ons zelfbeschikkingsrecht.

We hebben het recht om af te wijken van de norm en de sekse die we bij geboorte hebben gekregen. Genderidentiteit staat centraal tijdens Pride Amsterdam van 30 juli tot en met 7 augustus 2022 met het thema ‘My Gender, My Pride’.

Progress Pride Vlag

Eerder is het je misschien opgevallen dat de LGBTQIA+ – Pride vlag die elk jaar voor de Pride-maand wordt getoond, een eenvoudige rode tot paarse regenboog was, maar de afgelopen jaren is er een nieuwe en iets andere vlag voor in zijn plaats gekomen. Deze nieuwe vlag wordt de Progress Pride Flag genoemd van ontwerper Daniel Quasar.

LGBTQIA+

LGBTQIA+ is een van oorsprong Engelse afkorting die staat voor lesbian (lesbisch), gay (homoseksueel), bisexual (biseksueel), transgender, queer, intersex (interseksueel) en asexual (aseksueel). + staat voor alle andere seksuele oriëntaties, genders en geslachten die niet onder de andere letters vallen.

Gelijkheid !

Inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid hebben ook om bezinning binnen de gemeenschap gevraagd over de uiting met een nieuwe vlag. Dit nieuwe vlag ontwerp dwingt de kijker om de confrontatie aan te gaan met zijn eigen gevoelens ten aanzien van de originele Pride-vlag en de betekenis ervan, evenals de verschillende meningen over wie die vlag werkelijk vertegenwoordigt.

Vooruitgang boeken

Vooruitgang is meer dan alleen een vlag of een symbool, het is een boodschap en een beweging. Het is een initiatief om iets terug te geven aan de behoeftigen in onze gemeenschap.

Wat betekenen de kleuren van de nieuwe pride vlag?

Waarom heeft het nieuwe ontwerp sommige kleuren in een andere vorm geplaatst in plaats van in een lijn zoals voorheen? Hoe reageren mensen op dit nieuwe ontwerp?

Progress Pride Flag

De kleuren van de klassieke pride vlag hebben elk een andere betekenis en elke kleur vertegenwoordigt een belangrijke waarde van de LGBTQIA+-gemeenschap. Laten we eens kijken naar wat elk van de regenboogkleuren vertegenwoordig:

Rood
Het rood in de vlag staat voor het leven. Dit is logisch als je bedenkt hoe bloed rood is en hoe vaak bloed wordt gezien als een vitale levenskracht van het lichaam. Rood staat ook voor passie in vele culturen. En passie is idealiter waar het leven vandaan komt.

Oranje
Oranje staat voor genezing. Als kleur wordt oranje beschouwd als een leuke en feestelijke kleur. Plezier en feest zijn beide helende activiteiten.

Geel
Als je had geraden dat geel zonlicht voorstelde, zou je gelijk hebben. De kleur geel fungeert als het stralende en heldere centrum van de vlag. De kleur geel zou nieuwe ideeën en gedachten stimuleren.

Groen
Er is veel groen in de natuur, en dat is wat deze kleur op de originele pride vlag bedoelt over te brengen. De natuur is een helende plek en de kleur groen wordt geassocieerd met welvaart en groei.

Blauw
Het blauw in de originele pride vlag was voor sereniteit. Weinig is belangrijker dan het vermogen om je kalm en sereen te voelen. Blauw staat bekend als een ontspannende kleur die de ziel kalmeert. De kleur blauw wordt vaak gebruikt voor nachtelijke consumentenproducten om bedtijd en rust te vertegenwoordigen.

Paars
De laatste kleur, paars, staat voor geest. Paars wordt vaak gezien als een koninklijke kleur die op zichzelf trots staat. Net als blauw wordt paars als een kalmerende kleur beschouwd, maar in plaats van alleen geassocieerd te worden met kalmte, verbindt de kleur paars ons met het spirituele rijk.

Wat betekenen de nieuw toegevoegde kleuren?

De Progress Pride Flag is gemaakt met de inspiratie van andere Pride Flags. Specifiek de Philadelphia Pride Flag uit 2017 en de trans-vlag. De Philadelphia Pride Flag had zwarte en bruine verticale strepen. De trans-vlag, gemaakt in 1999, is roze, babyblauw en wit. Beide vlaggen inspireerden het ontwerp van de nieuwe pride vlag.

Zwart en Bruin
De kleuren zwart en bruin werden toegevoegd aan de Progress Pride Flag om mensen van kleur (People Of Color – POC) te vertegenwoordigen. Dit was een belangrijke toevoeging omdat gekleurde mensen vaak buiten het verhaal zijn gelaten, ondanks dat ze de drijvende kracht achter de beweging zijn.

Roze, Babyblauw en Wit
Traditioneel worden de kleuren roze en babyblauw gebruikt om aan te geven of een baby een jongen of een meisje is. Hier duiden de kleuren die geslachten aan. De kleur wit staat voor mensen die overgaan, interseks zijn of zich identificeren buiten het binaire geslacht.

De progress pride vlag is bedoeld als bevestiging voor transgenders, ongeacht van welke kant het wordt bekeken, met beide kanten bovenop.

Kleur en nieuwe vorm

Het woord ‘vooruitgang’ (progress) in de nieuwe vlag gaat niet alleen over het toevoegen van nieuwe kleuren. Het komt ook door de vorm, die alleen afwijkt van het originele ontwerp van horizontale strepen. De Progress Pride-vlag toont de witte, roze, babyblauwe, zwarte en bruine strepen in een driehoekige vorm, met de oude zeskleurige regenboog ernaast gestapeld.

Dit is opzettelijk gedaan om de scheiding in betekenis over te brengen en de focus te verleggen naar hoe belangrijk de kwesties die aan de linkerkant worden weergegeven, zijn.

De plaatsing van de nieuwe kleuren in de vorm van een pijl is bedoeld om de nog benodigde voortgang over te brengen. Quasar sprak in het openbaar over hoe er nog werk aan de winkel is op het gebied van POC en transrechten. Dit pijlontwerp is bedoeld om dat te benadrukken.

Reacties op de nieuwe Progress Pride Vlag

Toen de Progress Pride Flag werd uitgebracht, ging deze meteen viraal. Mensen prezen het, zowel omdat het inclusief was en omdat het duidelijk liet zien dat we vooruitgang hebben geboekt en dat we meer stappen moeten zetten.

Hoewel de Progress Pride Flag de oude zeskleurige regenboogvlag niet volledig heeft vervangen, heeft hij het in veel ruimtes overgenomen. Waar de regenboogvlag een boodschap geeft om LGBTQIA+ mensen te steunen, biedt de Progress Pride Flag de boodschap om ze allemaal te steunen.

De nieuwe vlag is een eerbetoon aan de mensen die de beweging hebben gesticht en vestigt tegelijkertijd de aandacht op hoe POC en transgenders achtergesteld en gediscrimineerd blijven in vergelijking met blanke, cis-queer mensen.

cis-queer

Staat voor een open, brede genderidentiteit en/of seksuele identiteit. Vaak noemen mensen zichzelf queer als ze zichzelf niet een vaststaande gender en/of seksuele identiteit toekennen, of die afwijzen. Sommige mensen gebruiken queer als parapluterm voor alles wat niet heteroseksueel en/of cisgender is.

Seattle (stad in Washington USA)

Je ziet de Progress Pride-vlag misschien nog niet overal, maar hij blijft snel grond winnen om deze nieuwe vlag met trots te vertegenwoordigen. En het blijft ook evolueren, met een andere vlag die dit jaar werd uitgebracht en die een spin-off is van de Progress-vlag. Hij bevat een gele driehoek met een paarse cirkel erin voor intersekse mensen en is ontworpen door Valentino Vecchietti.

Tot slot;

” Pride Amsterdam is niet zomaar een evenement. Het staat symbool voor de open en tolerante stad die we willen zijn. We vieren de vrijheid jezelf te kunnen zijn. Al twintig jaar is de botenparade onlosmakelijk verbonden met Amsterdam en niet meer weg te denken uit onze binnenstad.”

– Eberhard van der Laan (Voormalig burgemeester van Amsterdam)

welke stad wil niet zo’n open stad zijn.

Pride Amsterdam van 30 juli tot en met 7 augustus 2022

Pride Amsterdam is een festival om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Negen dagen per jaar bepalen LHBT’s (Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender) de norm in de hoofdstad. Opa’s en oma’s met kleinkinderen in het roze gekleed en mensen met t-shirts als “my best friend is gay” of “gay for a day” zijn door de hele stad te zien.

Bekijk hier alle Evenementen.


bron: Daniel Quasar, verywellmind, pride.amsterdam, Democratisch Zaanstad

Lees verder

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit jargon vergiftigt de democratie 

Gemeenteraad Zaanstad haalt het landelijk nieuws door een motie van GroenLinks, met steun van 8 fracties, aan te nemen. Democratisch Zaanstad heeft vanzelfsprekend tegen gestemd.

Gepubliceerd

op

Hier volgt een waarschuwing. U leest dit stukje op eigen risico. Schrijver dezes is op geen enkele manier verantwoordelijk voor wat gaat komen. Het wordt verschrikkelijk, dat kan ik u wel vertellen.

U krijgt twee alinea’s tekst te lezen die bijzonder schadelijk zijn. Ik zeg het voor de zekerheid nog maar een keer: aangezien deze alinea’s geenszins mijn pennenvruchten zijn, kan ondergetekende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, en evenmin voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.

Nee, dit was het stuk tekst nog niet, dit waren slechts mijn algemene voorwaarden. Daar gaan we. Hou je vast.

’… Daarom hebben we als GroenLinks Zaanstad de motie ’Effectevaluatie: it takes two to tango’ ingediend om de nieuwe stuurgroep een mandaat te geven in zijn rol en een effectevaluatie te begeleiden die inzicht geeft of de handreikingen, die gedurende de raadsperiode van 2022-2026 uitgewerkt worden, daadwerkelijk gaan leiden tot verandering.’

’Tegen het einde van de volgende raadsperiode zou dit ook een mooi reflectiemoment zijn voor iedereen hoe zij individueel als raadslid, als fractie, als college en als organisatie hebben bijgedragen om juist het samenspel te verbeteren, want indirect gaan de resultaten ook een meerwaarde zijn voor de Zaanse burgers …’

Dat was de tekst. Ik hoop dat het goed met u gaat.

Bovenal hoop ik dat de Zaanse burgers de raadsperiode van 2022-2026 overleven. Want als dit afschuwelijke managementsjargon de gemeentepolitiek langzaam maar zeker verstikt, dan is dat het begin van het einde van de democratie zoals wij die kennen.

Dit is toevallig Zaanstad en ook toevallig GroenLinks, maar we hoeven ons geen illusies te maken dat dit geneuzel alleen in die gemeente wordt gebezigd.

Effectevaluatie. Stuurgroep. Mandaat. Reflectiemoment. Dit zijn nog maar twee alinea’s, getwitterd door een verontruste Zaankanter, maar je kunt er vergif op innemen dat ook de volgende alinea’s vol staan met uitwerpselen als ’aanvliegroute’, ’verandertraject’ en ’flexibiliseren’.

Sterker nog: bovenstaande motie werd aangenomen. Een trotse GroenLinkser deelde de volgende, onbegrijpelijke tekst, tot overmaat van ramp gelardeerd met taalfouten: ’Motie aangenomen! Voorstel om de handreiking die geïmplementeerd gaan worden door een onafhankelijk stuurgroep te evalueren i.v.m. de effecten om samenspel tussen raad, college en organisatie gedurende raadsperiode. We gaan slagen maken.’

Slagen maken? Een klap in het gezicht, dat is het. Het is de holle taal van het bedrijfsleven, ontwikkeld door de alfamannetjes van de marketingafdeling om te imponeren. Iedereen knikt begrijpend, maar niemand durft te zeggen dat het onbegrijpelijk is. Het belangrijkste gereedschap van politici is taal. Dit jargon is het gif dat langzaam maar zeker de democratie uitholt.

Tijd voor een reflectiemoment, dunkt mij.

Artikel de Telegraaf 18 juni 2022
Door MARCEL PEEREBOOM VOLLER


Lees verder

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending