Volg ons

Maatschappelijke ontwikkeling

Wij blijven ons verbazen over handhaving van regels aan de Vaartdijk in Assendelft

Gepubliceerd

op

Vaartdijk Assendelft: hopeloos veel regels en onduidelijke handhaving

Vaartdijk Assendelft: hopeloos veel regels en onduidelijke handhaving

De versnippering van de planologische regimes die gelden op de Vaartdijk in Assendelft leidt er volgens Democratisch Zaanstad toe dat bewoners te pas en te onpas handhavingsverzoeken indienen onder het motto ‘de buurman of -vrouw doet iets wat ik niet mag, dus dan maak ik daar melding van’. Sinds de jaren 90 is dat acht keer voorgekomen.

Complexe situatie

Het bestemmingsplan Noorderveen uit 2015 heeft nog geen status, omdat de problematiek in het gebied gecompliceerder is dan aanvankelijk werd gedacht. Denk aan aspecten als weidevogelgebied, geluidsbelasting vanwege de N246, de mogelijke verbindingsweg A8/A9 en de belangen van de provincie. Gezien die situatie is het volgens DZ juist extra van belang om een einde te maken aan de huidige wirwar aan planologische regimes en een eenduidige en actuele versie voor de Vaartdijk op te stellen.

De Bonte Belevenis

De partij is ook benieuwd naar de stand van zaken rond de nog altijd niet gelegaliseerde De Bonte Belevenis, hoewel de pony- en kinderboerderij inmiddels officieel gedoogd wordt, hoewel er afspraken over maximale uitbreiding niet zijn nagekomen en er meer bijgebouwd is dan was toegestaan. Dat vervolgens de nabijgelegen hondenuitlaatservice Bailey de Hondenvriend met een veel strengere aanpak te maken kreeg, vindt DZ raar en niet uit te leggen. Maar hoort graag welke draai het college daaraan geeft.

Twee huizen zonder woonbestemming

De woning aan de Vaartdijk 27C, die eigenlijk niet was toegestaan maar werd gedoogd met een persoonsgebonden beschikking, is volgens DZ inmiddels verkocht. De huidige eigenaren wonen er dus illegaal, want de gedoogbeschikking is niet op hen van toepassing. Vaartdijk 27A, waarvoor de gemeente de aanvraag voor een (bedrijfs)woning afwees, staat nu te koop met de ‘waarschuwing’: ‘Er rust geen woonbestemming op het woonhuis/berging. De gemeente Zaanstad is thans bezig met het aanpassen van het bestemmingsplan waarna er meer mogelijkheden zijn met betrekking tot een woonbestemming’. Waar haalt de makelaar die wijsheid vandaan, wil DZ weten.

Het maximale aantal woningen mag volgens het geldende bestemmingsplan Saendelft niet meer bedragen dan 41. Vaartdijk 27C ging over dat maximum heen. ‘Democratisch Zaanstad wil voorop stellen dat wij absoluut geen inwoners zonder de benodigde papieren/bestemming uit hun huizen willen jagen, maar gebruikt deze voorbeelden om aan te tonen dat er met verschillende maten wordt gemeten op de Vaartdijk en elders in Zaanstad (bijvoorbeeld de Hemkade),’ aldus fractievoorzitter Juliëtte Rot. En heeft als voorbeeld de handhaving bij Bailey de Hondenvriend ‘voor een aantal paaltjes van een meter hoog’.

Maatschappelijke ontwikkeling

Wij steunen dit initiatief, tekent u ook ?

Voor een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas.

Gepubliceerd

op

https://onverdeeldopen.nl/

Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad haar visie op de democratie en wat de invloed van de politiek is op haar leven.

Gepubliceerd

op

In deze aflevering van Zaan'22 geeft Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad haar visie op de democratie en de invloed van de politiek op haar leven.
Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

DZ op de bres voor respectvol ruimen graven

Gepubliceerd

op

Tekst Zaanstadnieuws.nl:

Democratisch Zaanstad meent dat er wel wat respectvoller mag worden omgegaan met menselijke resten in te ruimen graven en vindt dat de gemeente daar regels voor moet opstellen zolang de Rijksoverheid het laat afweten. Een artikel in De Telegraaf met de kop Strijd tegen macabere misstanden grafruiming: ‘De ruggenwervels staken uit de grond’ gaf de aanzet.

Twee mannen van de stichting Alert & Zorgzaam zetten in het stuk uiteen waarom zij al decennialang strijden voor wet- en regelgeving over grafruiming. Uit de antwoorden op  technische vragen begreep DZ-fractievoorzitter Juliëtte Rot dat ook in Zaanstad risico’s op de loer liggen: in het geval van algemene graven worden er meerdere tegelijk geruimd door een gespecialiseerde aannemer, die daarvoor zijn eigen materieel gebruikt. Particuliere graven worden met de hand geruimd bij het delven van een nieuw graf.

Omdat Zaanstad streeft naar een duurzame inzetbaarheid van het personeel wordt de fysieke belasting voor medewerkers daar waar mogelijk beperkt door hulpmiddelen in te zetten. En daar gaat het volgens Alert & Zorgzaam vaak mis: ‘Grote graaf- en trommelzeefmachines worden gebruikt om de stoffelijke overschotten van de mee opgegraven grond te scheiden. Niet verteerde lijken worden daarbij ook schandelijk mee gecentrifugeerd. Daarna worden de restanten veelal gewoon gedumpt in een vieze put, ook wel de knekelput genoemd.’

NL onwaardig

Eén van de bestuursleden van de stichting kreeg de stoffelijke resten in zo’n knekelput zelf onder ogen en zag ‘schedels van volwassen mensen en kinderen, stenen, schoeisel, overgebleven kleding, nylons, beslag en houtdelen van lijkkisten’. ‘Nederland onwaardig,’ vindt Alert & Zorgzaam en DZ is het daarmee eens. Piëteit en een respectvolle manier van werken op begraafplaatsen is op deze wijze niet gewaarborgd,’ schrijft Rot in een agenda-initiatief voor de gemeenteraad.

Grafrust

Sinds 1869 bestaat er een wettelijke grafrusttermijn van tien jaar en met steeds meer inwoners heeft ons land ook steeds mer graven nodig, want het percentage cremeren versus begraven blijft redelijk stabiel op circa 65 tegen 35. Jaarlijks overlijden circa 165.000 mensen en zijn er dus minimaal circa 60.000 begraafplekken nodig – en in de komende tien jaar minstens 600.000. Door grafruimingen kan een deel van die benodigde ruimte worden gecreëerd, en DZ vindt het tijd worden om die te reguleren.

Uitwassen tegengaan

‘Tot nu toe is de centrale overheid daar niet in geslaagd. Dat heeft ertoe geleid dat er overal in het land uitwassen en vele incidenten plaatsvinden. De branche is niet in staat – ondanks opdrachten daartoe van het ministerie – om dit tegen te gaan,’ stelt ze in de rondvraag. Dan maar op lokaal niveau, te beginnen in Zaanstad. DZ wil weten hoe het college en de collega’s in de raad dit zien.

Voorstellen

Zo stelt DZ dat menselijke stoffelijke overblijfselen individueel geëmballeerd (‘ingepakt’) dienen te worden en daarna respectvol in het verzamelgraf bijgeplaatst moeten worden. Periodiek toezicht en sancties bij misdragingen zouden ook deel van de protocollen moeten uitmaken. De fracties met ook een landelijke vertegenwoordiging worden opgeroepen daar eens te informeren waarom deze kwestie in het Haagse nog niet is opgepakt.

Verder lezen

Trending