Volg ons

Bestuur en financiën

Vaartdijk: Meten met verschillende maten

Funda

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vindt dat de gemeente met verschillende maten meet bij het toestaan van activiteiten aan de Vaartdijk in Assendelft. Waarom krijgt kinderboerderij en ponypark De Bonte Belevenis alle ruimte, terwijl er meteen een streep wordt gezet door hondenuitlaatservice met uitrenzone Bailey de Hondenvriend?

Er zijn volgens DZ nog wel meer onverklaarbare besluiten genomen over percelen langs de Vaartdijk, maar de partij concentreert zich in vragen aan het college op de situaties van De Bonte Belevenis en Bailey, die beide in het nu nog door de provincie beschermde weidevogelgebied liggen. De kinderboerderij wordt al jaren gedoogd, hoewel de activiteiten vanaf het begin zonder de benodigde vergunningen plaatshebben.

Tijdsverloop en investeringen

In de motivering van de weigering om een vergunning te verlenen voor de hondenuitlaatservice en het tijdelijk plaatsen van een (sta)caravan aan de Vaartdijk 27 schrijft de gemeente onder meer dat Bailey zich niet kan beroepen op de uitzonderingspositie die De Bonte Belevenis aan de Vaartdijk 25B (kaart hieronder van Google Maps) ten deel is gevallen, omdat de hondenuitlaatservice een nieuw bedrijf is terwijl de kinderboerderij ‘al sinds jaren aanwezig is en al meerdere grotere investeringen had gedaan op het terrein’.

Ook ’het lange voortraject tussen de gemeente en de Bonte Belevenis’ is in die afweging meegenomen, evenals de overweging dat de hondenuitlaatservice in hoofdzaak een commercieel bedrijf is, ‘met niet of nauwelijks een maatschappelijk doel’. ‘De Bonte Belevenis voor ziet daarentegen – naast het commerciële doel – ook in een grote maatschappelijke behoefte voor de regio.’

Gemeentelijk beleid?

DZ vindt dat allemaal onbegrijpelijk: ‘Waar is in het gemeentelijk beleid terug te vinden dat vooroverleg onderdeel is van de procedure om illegale activiteiten, bouwwerken en andere vormen van strijdigheid met vigerend beleid en bestemmingsplan(nen) te legaliseren?’ Waar is terug te vinden dat ‘sinds jaren aanwezig zijn’ en in het verleden gedane meerdere grote investeringen maken dat een illegaal bedrijf legaal wordt?

Autistische kinderen

Bovendien werkt Bailey de Hondenvriend volgens de partij sinds begin dit jaar met ‘kinderen met autisme, moeilijk opvoedbare en beperkte leerlingen van het Altra College uit Krommenie’. Ook dat kan worden aangemerkt als een maatschappelijk doel, aldus DZ. En dan is er nog de waarschuwing aan Bailey om vooral niet te gaan investeren aan de Vaartdijk tot elke mogelijkheid tot beroep is afgesloten, omdat ‘elke investering in een gebruik dat, zoals het er nu nog uitziet, niet toegestaan wordt, immers weggegooid geld is’.

Dus daar waar de ‘meerdere grotere investeringen’ worden gebruikt als argument om De Bonte Belevenis te gedogen, krijgt Bailey (het perceel op onderstaande kaart en op Google Street View) al bij voorbaat te horen dat dit geen precedentwerking kan en zal hebben. Dat wil Democratisch Zaanstad graag helder uitgelegd zien.

De Bonte Belevenis draait sinds begin vorig jaar op een gedoogbeschikking, maar het bedrijf is al sinds 2013 in gesprek met de gemeente. In die tussenliggende periode is de kinderboerderij geopend en is er bijgebouwd op het perceel, terwijl de gemeente volgens DZ voor andere inititiatieven aan de Vaartdijk de teugels veel strakker aantrekt.

Veenweidegebied

Een van de pijnpunten voor De Bonte Belevenis was al die tijd de ligging in het veenweidegebied, maar de provincie zou overwegen de beschermde status in dat deel van de polder op te geven omdat er al sinds 2013 geen weidevogeltellingen meer gehouden zijn.

Zowel Bailey de Hondenvriend als de Bonte Belevenis zouden daarbij gebaat zijn. Maar waarom voor de kinderboerderij activiteiten in beschermd gebied nu al gedogen en streng zijn voor alle andere ondernemers en met een verwijzing naar die beschermde status handhavend optreden in het vooruitzicht stellen?

Paaltjes

Wat bovendien naar willekeur riekt is volgens DZ dat de gemeente ‘allerlei bouwwerken’ op het terrein van Bailey de Hondenvriend weg wil hebben, terwijl afbraak bij De Bonte Belevenis nooit aan de orde is geweest. De ‘bouwwerken’ van Bailey zijn volgens DZ ‘een aantal paaltjes om de honden aan de lijn te kunnen leggen’, terwijl het bij de kinderboerderij om heel wat meer ging.

‘In de gedoogbeschikking van De Bonte Belevenis staat: ‘Begin 2016 is geconstateerd dat er meer bouwwerken op het terrein staan dan u had aangegeven bij het vooroverleg.’ Over deze constatering wordt verder niet gerept in de afgegeven gedoogbeschikking,’ aldus DZ in de schriftelijke vragen. ‘Waarom heeft uw college De Bonte Belevenis geen concept aanschrijving voor het opleggen van een last onder dwangsom toegezonden en Bailey de Hondenvriend wel?’

Meer discrepanties

Overige activiteiten aan de Vaartdijk waarbij DZ geen lijn in het gemeentelijk beleid kan ontwaren zijn onder meer het niet toestaan van de verkoop van boten op het perceel Vaartdijk 57 omdat dit aan de Vaartdijk 23 (de situatie op onderstaand beeld van Google Street View is uit 2009) ook niet werd toegestaan, terwijl er inmiddels wel boten verkocht zouden worden op nummer 23. Dat het verzoek voor een vergunning voor een vakantiewoning annex B&B aan de Vaartdijk 28 B werd afgewezen, terwijl aan de Vaartdijk wel andere B&B’s bestaan. En dat er aan de Vaartdijk 29 geen kangeroewoning mocht komen, ‘terwijl deze woonvorm niet uniek is aan de Vaartdijk’.

Vaartdijk 27C is een verhaal op zich. Op het perceel staan al sinds 1987 een paardenstal annex bedrijfswoning. De woning is nooit vergund, maar met een gedoogbeschikking toegestaan aan de vorige eigenaar van het terrein. De paardenstal ter rechterzijde is niet gebouwd met een bouwvergunning. Het gebouw aan de linkerkant van het perceel achter het hoofdgebouw is wel gebouwd met een bouwvergunning, maar niet overeenkomstig die bouwvergunning, hoewel de uitgevoerde bouwtekening wel in het gemeentelijke dossier zit.

De situatie in dit geval is dat in 1987 paddocks en rijbanen nog niet aangemerkt werden aangemerkt als bouwwerken en erfafscheidingen als hekken evenmin, zodat er geen vergunningen nodig waren. Pas in 2012 kwam Zaanstad met beleid over paardenhouderijen en de ligging van voorzieningen bij dergelijke bedrijven. En nu staat de bedrijfswoning ter discussie.

De huidige eigenaar van Vaartdijk 27C ziet graag dat haar bedrijf zoals het nu bestaat wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Noorderveen, maar stuit volgens DZ op onwil. Wat opnieuw in flagrante tegenspraak is met de behandeling die De Bonte Belevenis ten deel valt.

Status bestemmingsplan

Het is DZ bovendien niet duidelijk wat de status van het bestemmingsplan Noorderveen momenteel is. Dat regelt de inrichting van de ruimte in het gebied tussen het perceel Vaartdijk 57 in het noorden, de Nauernasche Vaart in het oosten, de Noorderveenweg/ landelijk gebied Assendelft in het zuiden en het water van de Binnen Delft in het westen.

Tekst: Zaanstad.nieuws.nl (oorspronkelijk bericht)

📂 Lokale heffingen

Hondenbelasting afschaffen

We hebben beloofd om de belasting af te schaffen. Het kan nu, dus moeten we het nu doen!

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad waagt maar weer eens een poging om van de hondenbelasting af te komen.

Het is al de zoveelste keer. Het had vier jaar geleden al moeten gebeuren, toen de VVD de grootste partij was na een verkiezingscampagne waarin het afschaffen van de hondenbelasting een speerpunt was. In de onderhandelingen die volgden werd afschaffing gedegradeerd tot een onderzoek en ondanks pogingen van onder meer POV en Partij voor de Dieren, bleef de belasting op het bezit van een hond fier overeind. De raad wilde het wel, maar kon het geld niet missen.

Zelfs een voorstel om alleen honden die uit het asiel worden opgehaald belastingvrij te verklaren, haalde het niet.

Meerderheid

Raadslid Marianne de Boer gaat volgende week proberen een meerderheid te verzamelen om het nu wel eens te regelen. De gemeenteraad praat dan over het overschot van bijna elf miljoen dat Zaanstad in 2021 had. De Boer wil daarvan 2,4 miljoen gebruiken om voor vier jaar de inkomsten te compenseren die Zaanstad misloopt zonder hondenbelasting.

Eerst voor 4 jaar

In die vier jaar moet dan een definitieve dekking worden gevonden. Dat is dan wel een opdracht die moet slagen, want na vier jaar opnieuw hondenbelasting invoeren is voor haar geen optie.

De naam van De Boer onder het voorstel is opmerkelijk omdat zij eerder tegen afschaffing van de hondenbelasting stemde. ,,Het begon eigenlijk vier jaar geleden al (De Boer hoorde toen nog bij de VVD, red.) Wij hebben toen afgesproken dat de hondenbelasting afgeschaft zou worden als het cultuurcluster niet doorging. Maar toen het zover was, zagen we de oplopende kosten van de jeugdzorg en was het geld er niet voor. En dat is steeds zo gebleven.’’

Beloofd

Nu is het geld er wel, redeneert zij. ,,Wij hebben het beloofd, het kan nu en daarom moeten wij het nu ook doen.’’

Zaanstad heeft de afgelopen jaren veel bezuinigd en inwoners hebben dat gevoeld. De Boer: ,,Ik denk dat we het hele overschot van vorig jaar wel tien keer kunnen uitgeven. Maar dat doen we niet. Maar de hondenbelasting, dat hebben we nu zo vaak beloofd, we moeten dat nu waarmaken.’’

Het loslaten van de hondenbelasting kost Zaanstad jaarlijks 607.000 euro. Daar staat volgens De Boer wel een geringe winst tegenover. De afdeling handhaving controleert jaarlijks of op adressen waar geen hondenbelasting betaald wordt, toch een hond gehouden wordt. Dat is een tijdrovende klus die zonder belastingplicht niet meer nodig is.

bron: NHD

Verder lezen

📂 Bedrijfsvoering

Ambtenaren bezwijken onder werkdruk. Gemeentelijk apparaat op omvallen.

Controlerende taak Gemeenteraad in het beding! Raadsvragen niet langer schriftelijk beantwoord?

Gepubliceerd

op

Ambtenaren vallen om onder werkdruk in Zaanstad

Democratisch Zaanstad (DZ) zal a.s. donderdag 3 februari onderstaande vragen gaan stellen aan Burgemeester Hamming over de zorgelijke ontwikkeling door processen bij bouwen, woningbeleid en vergunningen te vertragen.

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/90753/gemeentelijk-apparaat-op-omvallen-college-snijdt-in-taken/

Verder lezen

📂 Lokale heffingen

Ondergronds afvalscheiden in Saendelft permanent, gft-afval blijft zorgenkindje 

Wij zijn een dure gemeente qua afvalstoffenheffing en wat ons betreft, mag dat niet meer omhoog.

Gepubliceerd

op

Afval scheiden in Assendelft blijft zorgenkindje

Marianne de Boer heeft samen met actiegroeplid van het eerste uur Marloes Deeterink meegewerkt aan een leuk verslag van NH Nieuws over hoe trots ze zijn op de geslaagde proef ondergronds afval scheiden.

artikel NH Nieuws:

De Zaanse proef met ondergrondse containers is een succes. De bewoners uit de Assendelftse wijk Saendelft scheiden het afval voldoende en het ondergrondse afvalsysteem mag blijven. Bewoners zijn tevreden, de ongewenste komst van kliko’s in de wijk is succesvol geweerd.

Verpaupering

Marloes Deeterink van actiegroep ‘Afval scheiden ja, kliko’s nee’ is trots: “We hebben nu eindelijk voor elkaar waar we al drie jaar heel hard mee bezig zijn geweest. Nu de proef succesvol is afgerond staat ook de gemeente achter de ondergrondse containers.”

In de wijk Saendelft passen geen rolcontainers, vindt Marloes. De opbouw van de wijk maakt het ophalen van de kliko’s ingewikkeld en levert vervelende verkeerssituaties op. Daarbij vindt ze het aanzicht van de vele groene bakken niet mooi en zou het tot verpaupering leiden. 

Leren nauwkeurig te scheiden

In 2019 leidde een massaal protest tegen de kliko’s tot de proef met de ondergrondse container. Saendelft gebruikte al ondergrondse containers, maar tot nu toe alleen voor restafval. De bewoners zouden ze ook graag gebruiken om afval te scheiden.

Er kwam een proef en zes maanden lang konden de bewoners zichzelf bewijzen door hun afval netjes te scheiden. Het bleek een flinke uitdaging. “Vijfduizend bewoners netjes afval laten scheiden, dat doe je niet binnen een dag”, vertelt Marloes. “We moesten alle restcontainers omstickeren naar de verschillende afvalstromen, mensen leren waar welke bakken staan en natuurlijk leren nauwkeurig te scheiden.”

Gft scheiden is lastig

De wil was er, maar het gft-afval scheiden bleek nog niet zo gemakkelijk. Meermaals waren de gevulde bakken vervuild. Dit kwam onder andere doordat de plastic vuilniszakken waarin het werd ingeleverd niet afbreekbaar waren. Hierdoor moest het groen afval meermaals verbrand worden. Niet goed voor het milieu én de portemonnee.

Marloes: “We hebben toen een brief rondgestuurd met uitleg. Groen afval moet je inleveren in een groen, biologisch afbreekbaar zakje, zodat het niet vervuilt. Die zakjes hebben we toen uitgedeeld. Mensen willen wel scheiden, maar ook dan kunnen er dingen fout gaan.”

Marianne de Boer van Democratisch Zaanstad was nauw betrokken bij het experiment. Ze noemt dat niet alleen het netjes scheiden lastig is, ook heeft nog niet iedereen een pas voor de gft-container aangevraagd. Ze wil stimuleren dit te vergroten en verbeteren. Op dit moment heeft volgens HVC zo’n 40 procent van de huishoudens een afvalpas.

Minder restafval, minder kosten

Het gebruik van de verschillende containers is belangrijk om het restafval in te dammen. Marianne: “De rijksbelasting op restafval wordt steeds hoger, dus moet iedereen goed scheiden om de kosten laag te houden. We hebben de containers nu ondergronds, maar het is belangrijk te blijven verbeteren. Wij zijn een dure gemeente qua afvalstoffenheffing en wat ons betreft, mag dat niet meer omhoog.” 

HVC-woordvoerder Vibeke Helder benadrukt de uitdagingen rondom het afvalsysteem. “Er waren eerst echt verbeteringen in het scheiden, maar vervolgens is het weer teruggezakt. Er worden wel meer passen aangevraagd, dus mensen willen wel afvalscheiden.”

Voorbeeldfunctie

Er is nog werk aan de winkel, maar Marianne is voor nu heel trots. Ze benadrukt het werk dat de actiegroep dit jaar heeft geleverd. “De containers waren alleen gemaakt op ondergronds restafval, dus ze moesten van ver komen om het scheiden mogelijk te maken. Dat verdient een groot compliment.”

Daarbij is belangrijke kennis opgedaan bij het experiment in Saendelft, bruikbaar voor de rest van de stad. Marianne: “Veel wijken in Zaanstad hebben krappe voortuinen en stoepen, als daar kliko’s voor staan is dat ook een belemmering voor de openbare weg. Scheiden met ondergrondse containers zou dus ook voor andere wijken een oplossing kunnen zijn.”

https://www.nhnieuws.nl/app/nieuws/298428/ondergronds-afvalscheiden-in-saendelft-permanent-gft-afval-blijft-zorgenkindje

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/279172/proef-met-gft-afval-dreigt-te-mislukken-het-moet-niet-te-veel-moeite-kosten

Verder lezen

Trending