Volg ons

Bestuur en financiën

Vaartdijk: Meten met verschillende maten

Funda

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vindt dat de gemeente met verschillende maten meet bij het toestaan van activiteiten aan de Vaartdijk in Assendelft. Waarom krijgt kinderboerderij en ponypark De Bonte Belevenis alle ruimte, terwijl er meteen een streep wordt gezet door hondenuitlaatservice met uitrenzone Bailey de Hondenvriend?

Er zijn volgens DZ nog wel meer onverklaarbare besluiten genomen over percelen langs de Vaartdijk, maar de partij concentreert zich in vragen aan het college op de situaties van De Bonte Belevenis en Bailey, die beide in het nu nog door de provincie beschermde weidevogelgebied liggen. De kinderboerderij wordt al jaren gedoogd, hoewel de activiteiten vanaf het begin zonder de benodigde vergunningen plaatshebben.

Tijdsverloop en investeringen

In de motivering van de weigering om een vergunning te verlenen voor de hondenuitlaatservice en het tijdelijk plaatsen van een (sta)caravan aan de Vaartdijk 27 schrijft de gemeente onder meer dat Bailey zich niet kan beroepen op de uitzonderingspositie die De Bonte Belevenis aan de Vaartdijk 25B (kaart hieronder van Google Maps) ten deel is gevallen, omdat de hondenuitlaatservice een nieuw bedrijf is terwijl de kinderboerderij ‘al sinds jaren aanwezig is en al meerdere grotere investeringen had gedaan op het terrein’.

Ook ’het lange voortraject tussen de gemeente en de Bonte Belevenis’ is in die afweging meegenomen, evenals de overweging dat de hondenuitlaatservice in hoofdzaak een commercieel bedrijf is, ‘met niet of nauwelijks een maatschappelijk doel’. ‘De Bonte Belevenis voor ziet daarentegen – naast het commerciële doel – ook in een grote maatschappelijke behoefte voor de regio.’

Gemeentelijk beleid?

DZ vindt dat allemaal onbegrijpelijk: ‘Waar is in het gemeentelijk beleid terug te vinden dat vooroverleg onderdeel is van de procedure om illegale activiteiten, bouwwerken en andere vormen van strijdigheid met vigerend beleid en bestemmingsplan(nen) te legaliseren?’ Waar is terug te vinden dat ‘sinds jaren aanwezig zijn’ en in het verleden gedane meerdere grote investeringen maken dat een illegaal bedrijf legaal wordt?

Autistische kinderen

Bovendien werkt Bailey de Hondenvriend volgens de partij sinds begin dit jaar met ‘kinderen met autisme, moeilijk opvoedbare en beperkte leerlingen van het Altra College uit Krommenie’. Ook dat kan worden aangemerkt als een maatschappelijk doel, aldus DZ. En dan is er nog de waarschuwing aan Bailey om vooral niet te gaan investeren aan de Vaartdijk tot elke mogelijkheid tot beroep is afgesloten, omdat ‘elke investering in een gebruik dat, zoals het er nu nog uitziet, niet toegestaan wordt, immers weggegooid geld is’.

Dus daar waar de ‘meerdere grotere investeringen’ worden gebruikt als argument om De Bonte Belevenis te gedogen, krijgt Bailey (het perceel op onderstaande kaart en op Google Street View) al bij voorbaat te horen dat dit geen precedentwerking kan en zal hebben. Dat wil Democratisch Zaanstad graag helder uitgelegd zien.

De Bonte Belevenis draait sinds begin vorig jaar op een gedoogbeschikking, maar het bedrijf is al sinds 2013 in gesprek met de gemeente. In die tussenliggende periode is de kinderboerderij geopend en is er bijgebouwd op het perceel, terwijl de gemeente volgens DZ voor andere inititiatieven aan de Vaartdijk de teugels veel strakker aantrekt.

Veenweidegebied

Een van de pijnpunten voor De Bonte Belevenis was al die tijd de ligging in het veenweidegebied, maar de provincie zou overwegen de beschermde status in dat deel van de polder op te geven omdat er al sinds 2013 geen weidevogeltellingen meer gehouden zijn.

Zowel Bailey de Hondenvriend als de Bonte Belevenis zouden daarbij gebaat zijn. Maar waarom voor de kinderboerderij activiteiten in beschermd gebied nu al gedogen en streng zijn voor alle andere ondernemers en met een verwijzing naar die beschermde status handhavend optreden in het vooruitzicht stellen?

Paaltjes

Wat bovendien naar willekeur riekt is volgens DZ dat de gemeente ‘allerlei bouwwerken’ op het terrein van Bailey de Hondenvriend weg wil hebben, terwijl afbraak bij De Bonte Belevenis nooit aan de orde is geweest. De ‘bouwwerken’ van Bailey zijn volgens DZ ‘een aantal paaltjes om de honden aan de lijn te kunnen leggen’, terwijl het bij de kinderboerderij om heel wat meer ging.

‘In de gedoogbeschikking van De Bonte Belevenis staat: ‘Begin 2016 is geconstateerd dat er meer bouwwerken op het terrein staan dan u had aangegeven bij het vooroverleg.’ Over deze constatering wordt verder niet gerept in de afgegeven gedoogbeschikking,’ aldus DZ in de schriftelijke vragen. ‘Waarom heeft uw college De Bonte Belevenis geen concept aanschrijving voor het opleggen van een last onder dwangsom toegezonden en Bailey de Hondenvriend wel?’

Meer discrepanties

Overige activiteiten aan de Vaartdijk waarbij DZ geen lijn in het gemeentelijk beleid kan ontwaren zijn onder meer het niet toestaan van de verkoop van boten op het perceel Vaartdijk 57 omdat dit aan de Vaartdijk 23 (de situatie op onderstaand beeld van Google Street View is uit 2009) ook niet werd toegestaan, terwijl er inmiddels wel boten verkocht zouden worden op nummer 23. Dat het verzoek voor een vergunning voor een vakantiewoning annex B&B aan de Vaartdijk 28 B werd afgewezen, terwijl aan de Vaartdijk wel andere B&B’s bestaan. En dat er aan de Vaartdijk 29 geen kangeroewoning mocht komen, ‘terwijl deze woonvorm niet uniek is aan de Vaartdijk’.

Vaartdijk 27C is een verhaal op zich. Op het perceel staan al sinds 1987 een paardenstal annex bedrijfswoning. De woning is nooit vergund, maar met een gedoogbeschikking toegestaan aan de vorige eigenaar van het terrein. De paardenstal ter rechterzijde is niet gebouwd met een bouwvergunning. Het gebouw aan de linkerkant van het perceel achter het hoofdgebouw is wel gebouwd met een bouwvergunning, maar niet overeenkomstig die bouwvergunning, hoewel de uitgevoerde bouwtekening wel in het gemeentelijke dossier zit.

De situatie in dit geval is dat in 1987 paddocks en rijbanen nog niet aangemerkt werden aangemerkt als bouwwerken en erfafscheidingen als hekken evenmin, zodat er geen vergunningen nodig waren. Pas in 2012 kwam Zaanstad met beleid over paardenhouderijen en de ligging van voorzieningen bij dergelijke bedrijven. En nu staat de bedrijfswoning ter discussie.

De huidige eigenaar van Vaartdijk 27C ziet graag dat haar bedrijf zoals het nu bestaat wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Noorderveen, maar stuit volgens DZ op onwil. Wat opnieuw in flagrante tegenspraak is met de behandeling die De Bonte Belevenis ten deel valt.

Status bestemmingsplan

Het is DZ bovendien niet duidelijk wat de status van het bestemmingsplan Noorderveen momenteel is. Dat regelt de inrichting van de ruimte in het gebied tussen het perceel Vaartdijk 57 in het noorden, de Nauernasche Vaart in het oosten, de Noorderveenweg/ landelijk gebied Assendelft in het zuiden en het water van de Binnen Delft in het westen.

Tekst: Zaanstad.nieuws.nl (oorspronkelijk bericht)

Bestuur en financiën

Een feestje ter ere van 50 jaar Zaanstad gaat €600.000 kosten!

Een feestje vieren in deze tijd van meerdere crises en de financiële positie van Zaanstad is onverstandig.

Gepubliceerd

op


Direct bij de vorming van de gemeente Zaanstad in 1974, werd zij onder financieel toezicht geplaatst door het Rijk. 15 jaar en 40 miljoen gulden waren nodig om uit de rode cijfers te komen. Sindsdien staat de gemeente steevast in het rijtje ‘zwaarst lenende gemeenten van Nederland’.

Zitten de inwoners van Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam echt te wachten op een feestje, ter ere van het 50-jarig bestaan van de gemeente Zaanstad?

Volgens Democratisch Zaanstad niet. Bij veel van onze inwoners staat financieel het water aan de lippen. Belastinggeld kan dan volgens ons beter uitgeven worden aan mensen die dat het meeste nodig hebben. Een beter doel zou bijvoorbeeld het armoede-budget zijn.

Helaas waren wij een roepende in de woestijn. Democratisch Zaanstad kreeg steun van DENK voor dit voorstel. De PvdA zag geen enkel probleem om dit geld aan een feestje uit te geven: “Feest en armoede is geen tegenstelling, wij geven al veel geld uit aan armoede.” aldus raadslid Rijken.

De POV liet zich ineens van een heel andere kant zien. Stemde de POV als oppositiepartij steevast tegen geldverslindende feesten en partijen, zo stemt de POV als coalitiepartij nu voor dit feestje met een prijskaartje van €600.000. Raadslid Brekelmans: “Wij hebben het coalitieakkoord ondertekend, dus we kunnen niet anders dan voorstemmen.’’ Tja, het pluche zit inmiddels zo lekker.

Lees verder

📂 Onderhoud kapitaalgoederen

Hoeveel kost een schoner Zaanstad?

UPDATE: “Ook de wethouder ziet vervuiling centrum als acuut probleem” Vervuiling en gebrek aan onderhoud.

Gepubliceerd

op

De gemeenteraad staat donderdag weer in de startblokken. Na het zomerreces en op een voorzet van Democratisch Zaanstad, wordt afgetrapt in het politieke debat met: de staat van de openbare ruimte. Marianne de Boer (DZ) gaat de wethouder erover aan de tand voelen in het vragenuurtje.

Kapitaalvernietiging

Die openbare ruimte is een bron van ergernis bij de bevolking. De vervuiling en het overal en nergens welig tierende onkruid zet de leefbaarheid door de hele gemeente onder druk, blijkt tekens weer op sociale media. ‘De bezuinigingen op het onderhoud zijn door heel Zaanstad te zien. Er is veel achterstallig (groen)onderhoud. Dat zorgt ook voor (groen)kapitaalvernietiging,’ constateert ook De Boer. Zij beperkt zich tot het centrum van Zaandam, maar alleen omdat het aantal vragen beperkt is tot drie.

Beter inspelen

‘Afgelopen weekend waren alle prullenbakken in het centrum zó vol dat er veel bijplaatsingen waren. Vermoedelijk heeft het te maken met een festival in de buurt. Kan daar beter op ingespeeld worden en eerder op meldingen van inwoners en ondernemers – die veel melden, maar geen opvolging zien – gereageerd worden?’ luidt de eerste vraag. Afgelopen maandag was het vuil in en om de containers weliswaar opgeruimd, ‘maar wat opvalt is dat de prullenbakken en de straat extreem smerig zijn’.

Wat is er nodig?

De Boer zag ‘ontelbaar veel’ sigarettenpeuken liggen en erg vieze straten en banken, om van de vervuilde groene Gracht nog niet eens te spreken. Zij wil weten hoeveel geld en menskracht ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat de straten, het straatmeubilair en water weer schoon worden en daarna ook netjes blijven. Daarnaast ziet ze kapitaalvernietiging in het ‘park’ ten westen van het station, dat nauwelijks als zodanig aan te merken is vanwege het gebrek aan onderhoud.

De openbare ruimte aan de westzijde van het station is pas kort geleden vernieuwd. We zijn geschrokken van de huidige staat. Dit is kapitaalvernietiging. Is het college dat met ons eens en wat gaat ze eraan doen om dit te herstellen?

bron: ZaanstadNieuws | De Orkaan

Update: 2 september 2022 11:57 (na raadsvergadering 1 september 2022)

” Ook de wethouder ziet vervuiling centrum als acuut probleem “

Het centrum van Zaandam – inclusief de westkant van het station – moet schoner worden, want het is er nu bar en boos. Wethouder Wessel Breunesse van Openbare Ruimte gaf het gisteren grif toe en zegde de raad ook verbeteringen toe. Maar het zijn de raadsleden die bepalen hoeveel geld er naar structurele ingrepen gaat. In de hele gemeente.

Grotere en gesloten prullenbakken kunnen een stap in de goede richting zijn, net als een uitgebreidere inzet van handhavers. De afgelopen tijd had de afdeling die het centrum netjes houdt te kampen met onderbezetting, maar dat probleem is inmiddels opgelost. Er is volgens Breunesse nog wel een slag te maken door het werk efficiënter te organiseren.

Democratisch Zaanstad zette het onderwerp van een verloederende openbare ruimte – maar weer eens – op de agenda. Volgens raadslid Marianne de Boer is het in het centrum momenteel zó erg dat bezoekers bij thuiskomst eerst hun schoenen moeten uit moeten doen om de eigen woning niet te vervuilen. Een hogedrukspuit is er al maanden niet meer waargenomen, aldus De Boer.

Bron: ZaanstadNieuws

Lees verder

📂 Grondbeleid

Geen grond meer beschikbaar in Zaanstad voor middelgrote en kleine bedrijven

Niet alleen op de woningbouwopgaaf richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.

Gepubliceerd

op

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Voor kleine tot middelgrote ondernemers is geen grond meer beschikbaar die ze kunnen kopen. Dat schrijft Democratisch Zaanstad in schriftelijke vragen. De nog beschikbare grond op industriegebied HoogTij in Westzaan is volgens raadslid Sebastiaan Neele al volledig gereserveerd voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege de binnenstedelijke ontwikkelingen.

Neele wil weten welke afspraken zijn er op dit moment al bekend zijn bij het college en waarom ‘ambtenaren aangegeven dat er geen plaats meer is op HoogTij voor bedrijven die een grootte wensen tussen de 1000 en 3000 vierkante meter’. Kunnen grotere percelen niet worden gesplist om tegemoet te komen aan de wensen van deze ondernemers? DZ stelt dat het college zich niet alleen op de woningbouwopgaaf kan richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.  Wat wordt eraan gedaan om kleinschalige bedrijvigheid te behouden?

Voorrang lokale bedrijven

‘Wat Democratisch Zaanstad betreft zou de focus meer moeten liggen op kleine en middelgrote ondernemingen die veel groeipotentie hebben,’ schrijft Neele, die grondreserveringen op HoogTij ‘voorbarig’ noemt en vindt dat daarbij het uitgangspunt ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ zou moeten worden gehanteerd. Lokale bedrijven zouden bovendien voorrang moeten krijgen bij de toekenning van grond. Grote bedrijven aan Zaanstad binden is wel een wens van DZ, maar dus niet via het vrijhouden van ruimte op HoogTij voor bedrijfsverplaatsingen.

Hier onze vragen aan het College:

DZ Vragen:


artikel 51 vragen

Antwoord B&W Zaanstad:


Beantwoording artikel 51 vragen DZ inzake Bedrijvigheid

Lees verder

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending