Volg ons

Nieuwsbrieven

DZ Nieuwsbrief | jaargang 2, nummer 4

Met deze keer: de gemeente faalt bij betrekken inwoners bij grote projecten, de welstandsnota, een betere referendum verordening en nog veel meer!

Gepubliceerd

op

Onze eerste openbare nieuwsbrief!

Beste lezers,

Welkom bij onze eerste openbare nieuwsbrief! In onze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week en wat ons verder bezig houdt. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.

Afgelopen donderdag (3 februari) was het een drukke raadsvergadering. Zo druk, dat veel van de agenda is doorgeschoven. Hieronder een samenvatting van de onderwerpen:

Welstandsnota

(door Jos Kerkhoven, dossier Jos Kerkhoven en Marianne Doeves)
Helaas heeft onze motie het niet gehaald om het college op te roepen om in de geest van de omgevingswet en het grote belang van het betrekken van alle betrokkenen aan de voorkant van planontwikkeling, hiertoe een proces op te stellen, zodat vanaf de start van ontwikkeling van de woningbouwcorporaties alle aspecten duidelijk zijn en vanuit brede deskundigheid keuzes gemaakt kunnen worden.
Wij hebben wel voor het raadsbesluit gestemd, wat is aangenomen met 34 voor en 3 tegen.

Statutenwijziging Zaanse Schans

(door en dossier van Jos Kerkhoven)
De statutenwijziging voor de Stichting De Zaanse Schans die met 30 voor en 7 tegen stemmen is aangenomen is ons inziens een drama voor de ondernemers, bewoners, erfgoedpartijen, molens etc. die hierdoor monddood zijn gemaakt. Het driekoppig ‘Regentenbestuur’ besluit alles en de stakeholder hebben niet meer dan een adviserende rol. Helaas ontbreekt het bij veel raadsleden aan parate kennis over het dossier Zaanse Schans, waardoor dit soort beslissingen worden genomen.

Referendum verordening

(dossier Juliëtte Rot, met ondersteuning van Maikel Kat en Peter Klos)
De referendum verordening van 2021 is aangenomen. Van al onze ideeën ter verbetering van het democratisch gehalte van de verordening, is alleen de in een motie gegoten oproep om digitale steunverklaringen (beter) mogelijk te maken overeind gebleven.
Desondanks is deze verordening een stap in de goede richting. Wij hopen dat wij ooit onze mede inwoners een bindend referendum (waarvoor de wet moet worden aangepast) mogen presenteren!
Na een eerstvolgend referendum kunnen we goed zien wat in de praktijk wel en niet werkt en ontstaat een nieuwe kans voor weer een stap voorwaarts t.a.v. het betrekken van inwoners bij belangrijke besluitvorming.

Raadsbesluit Principebesluit Ontwikkelstrategie MAAK.Achtersluispolder

(door Jos Kerkhoven, dossier Jos Kerkhoven)
Democratisch Zaanstad vindt het belangrijk dat we wonen en werken goed blijven combineren in Zaanstad. Die combinatie van bedrijvigheid en wonen zit Zaanstad van oudsher in het bloed. De nota strategie bedrijventerreinen laat heel duidelijk zien dat de beschikbare ruimte binnen 7 jaar op is. Dat is voor ons niet acceptabel. Dat betekent namelijk dat we alle flexibiliteit missen om bedrijven te kunnen laten vestigen, groeien, verplaatsen. Tegelijkertijd is er een grote woningbehoefte. Wat ons betreft streven we niet rucksichtslos het getal van 20.000 woningen na, maar gaan met elkaar goed in gesprek hoe we zowel kunnen wonen en toch ruimte en duidelijkheid houden voor onze bedrijven. De onduidelijkheid die er nu is jaagt bedrijven weg. Wij hebben daarom tegen dit raadsbesluit gestemd. Helaas wel aangenomen met 27 voor en 10 tegen.

Een bruggetje naar een toren : het falen inwoners te betrekken

(dossier Juliëtte Rot)
Bovenstaande is een mooi bruggetje naar een toren: de toren bij de Witte Olifant, waar vorige week al over is bericht. Een toren die, zonder de omwonenden erbij te betrekken, door de spreekwoordelijke strot lijkt te worden geduwd.
In het NHD deze week ruim aandacht voor het in zijn algemeenheid falen van de gemeente om inwoners tijdig en volledig te betrekken bij grote projecten. Eerder al hadden wij u bericht over waar het bij het project Badhuisweg misloopt.


Een van onze prioriteiten voor de komende verkiezing is het loslaten van het streven 20.000 woningen in binnenstedelijk gebied te ontwikkelen. Woningbouw gaat nu al verkeerd, vooral ten aanzien van participatie, en dit zal alleen maar erger worden bij een hogere bouwambitie.
Dat er gebouwd moet worden is voor iedereen duidelijk, maar wel voor en niet ten kosten van onze mede inwoners. Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Peter Klos

Nieuwsbrieven

DZ Nieuwsbrief | jaargang 2, nummer 8

uitslag, fake news?, #formatieinspiratie en wat voor nieuw bestuur krijgen we?

Gepubliceerd

op

Door

Over de verkiezingsuitslag, fake news, #formatieinspiratie en wat voor nieuw bestuur krijgen we?

Beste lezers,

Welkom bij onze openbare nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week en wat ons verder bezig houdt. Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van de verkiezingsuitslag. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.

De verkiezingsuitslag

Voor de liefhebbers voor cijfers en statistieken, bij deze de cijfers van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Te beginnen bij de absolute aantallen stemmers:

Drie partijen meer stemmen behaald dan de vorige verkiezingen, qua groei respectievelijk de POV, DZ en PvdA. BVNL deed vorige verkiezing niet mee. Omdat het aantal kiezers is gedaald, geeft het percentage stemmers t.o.v. het totaal het volgende beeld:

Bron: NOS

Dit overzicht laat de verdeling zien van het aantal stemmers, met daarachter de stijging of daling in procentpunten. In zetels ziet het er als volgt uit:

Bron: NOS

Wat hieruit op te maken is dat:

 • De verloren zetels van de SP zijn aan de ‘linkerkant’ naar de PvdD en PvdA gegaan;
 • De verloren zetel van D’66 is naar de ‘rechterkant’ opgeschoven;
 • Zowel de VVD als de PVV hebben 1 zetel verloren;
 • De drie vrijgekomen zetels zijn naar de POV (+2) en DZ (+1) gegaan;
 • De Partij voor de Dieren heeft met een stijging van 0,1 procentpunt van de stemmen een extra zetel gewonnen.

De peiling: fake news?

Bijzondere aandacht voor de peiling zoals gepubliceerd door het Noordhollands Dagblad. Deze zag er als volgt uit:

Bron: NHD

Als u deze prognose afzet tegen het verkiezingsresultaat dan is de vraag gerechtvaardigd of het publiceren van dergelijke peilingen door de media nog verantwoordelijk is. Alleen de uitslag van het CDA lijkt op de peiling, de uitslag komt niet in de richting en wijkt vele malen meer af dan de gepubliceerde marge. In ieder geval zijn wij blij dat de peiling voor wat betreft DZ, kant noch wal heeft geraakt.

Wat voor nieuw bestuur gaat Zaanstad krijgen?

Voor een nieuw bestuur zijn er veel smaken mogelijk. Het huidige college kan qua zetelaantallen doorgaan, ook zonder de Christenunie. Echter, na het duidingsdebat van afgelopen dinsdag is het initiatief van de formatie bij de grootste partij gelegd, de POV.
Tijdens het duidingsdebat hebben wij een duidelijke visie neergelegd. U kunt onze bijdrage hier terugzien.

De bijdrage van onze lijsttrekker Juliette Rot komt in het kort neer op een mooi staaltje

#formatieinspiratie

met meteen mooie concrete voorstellen. Verandering door daadkracht, te weten:

 • Participatie moet veel beter: Betrek inwoners en ondernemers bij het vormen van een nieuw bestuur. Richt daarbij de dorps- en wijkraden opnieuw in met bijbehorend budget.
 • Leg ambities met de hele raad vast om de bestuurscultuur te veranderen.
 • Zoek nieuwe vormen van besturen, om uit de vaak krampachtige coalitie-oppositie te komen. Denk hierbij aan een raadsbreed akkoord.
 • De onderhandelingen mogen een openbaar proces zijn, voor iedereen te volgen.

U wordt uitgenodigd om hier zelf uw mening en inspiratie te geven voor de formatie.

Uit het duidingsdebat zijn voorzichtig de volgende conclusies te trekken:

 • Het lage opkomstcijfer voor de gemeenteraadsverkiezingen baart zorgen. Enkele partijen geven aan geschrokken te zijn van de lage opkomst: kennelijk hebben deze partijen niet meegekregen hoe het vertrouwen in de politiek, mede door de vele slechte participatietrajecten, in Zaanstad is gedaald. Positief is wel dat er een brede wens is aangesproken dit aan te pakken.
 • De meerderheid van de partijen lijkt de voorkeur te geven aan een besloten formatie proces (al dan niet met regelmatige updates).
 • Mevr. Cornelissen van de PVV wint de prijs voor het meeste gebruik van humor (daarnaast: beterschap aan dhr. van Haasen!).
 • De meest opmerkelijke toespraak was van dhr. Martens van de PvdD. Hij gaf aan dat, met een winst van 0,1 procentpunt, de PvdD is verdubbeld. Ook geeft hij aan dat het aantal kiezers voor links niet gestegen is omdat het college niet duidelijk heeft uitgelegd hoe urgent de klimaatcrisis is. Ofwel: onze inwoners zijn te dom om zelf een mening te bepalen en moeten door het college worden opgevoed om vooral op de PvdD te stemmen. Wellicht dat de kloof tussen politiek en onze inwoners te dempen valt met het kennelijke overschot aan stikstof en CO2.
 • De toespraak die het beste aansloot bij de andere sprekers was van mevr. Groothuismink van Rosa.

U kunt het hele duidingsdebat hier terug vinden.

Tot de volgende nieuwsbrief!

Verder lezen

Nieuwsbrieven

DZ Nieuwsbrief | jaargang 2, nummer 7

Een noodkreet, geen lood in de sloot, verbod op zwarte Piet en foute t-shirts

Gepubliceerd

op

Door

Een kreet in nood, geen lood in de sloot, dreiging zwarte Piet verbod en foute t-shirts

Beste lezers,

Welkom bij onze openbare nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week en wat ons verder bezig houdt. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wij wensen alle partijen een goede laatste campagneweek toe en hopen dat zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van hun stemrecht.

Noodkreet Democratisch Zaanstad naar de commissaris van de Koning.

Al lange tijd trekken wij aan de bel over de vele projecten waarbij de belanghebbenden binnen onze gemeente niet (goed) bij het traject worden betrokken. Voorbeelden te over:

Mislukte participatie Peperstraat
Mislukte participatie Witte Olifant
Mislukte participatie Badhuisweg
Mislukte participatie Dukra

In verkiezingstijd hebben veel partijen weer de mooiste beloften, maar een simpel voorbeeld van hoe de praktijk werkt: insprekers van de Peperstraat kregen afgelopen donderdag geen vragen over hun inspraak en geen antwoord op hun mails naar diverse politieke partijen. Participatie is een mooi woord voor de bühne, maar er serieus mee omgaan is iets anders. Er is in Zaanstad gewoon geen concreet beleid noch een doortastende raad. 

Omdat het in Zaanstad echt anders moet hebben wij aan de commissaris van de Koning een open brief gestuurd met het verzoek tot het opstellen en uitbrengen van een advies aan de gemeente Zaanstad. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Mobiliteitsplan Westerkoog en Westerwatering

De busbrug: een heet hangijzer waar al lang over wordt gesproken. Maar de busbrug alleen is niet het hele verhaal, de hele mobiliteit van de Westerkoog en Westerwatering is een verhaal met verbroken beloftes, waarbij inwoners betaald hebben voor wegen maar ze niet kregen, ofwel: helaas weer een voorbeeld van hoe het niet moet.

Wij hebben een korte samenvatting gegeven van de situatie gaan ook in de nieuwe raadsperiode het mobiliteitsprobleem in zijn geheel op de agenda zetten (en ons niet blind te staren op alleen de busbrug).

RED Zaanstad

Zeven Zaanse bewonersgroepen hebben zich verenigd in het platform RED Zaanstad. Zij zijn teleurgesteld in Zaanstad als gesprekspartner en hebben hun krachten gebundeld. Wij dragen elk burgerinitiatief een warm hart toe! Meer informatie over RED Zaanstad kunt u hier vinden.

Geen lood in de sloot

10 maart heeft de gemeenteraad besloten dat er door sportvissers geen lood in de sloot meer mag worden gebruikt. Dit vanaf het ingaan van de nieuwe pachtovereenkomst in 2025.
Een verbod, terwijl we nog jaren de tijd hebben om samen met de sportvissers te werken aan een goede oplossing. Vanwaar de haast? Waarom niet in overleg met de sportvissers en de verenigingen? Waarom dit wantrouwen? Is dit verbod werkelijk de beste oplossing?

Ook bijna verboden: zwarte Piet!

Het is maart, dus het was hoog tijd om te praten over zwarte Piet! In de gemeenteraad van 10 maart lag er een motie waarin de gemeente, niet alleen aan evenementen waarin zwarte Piet aanwezig zou zijn, geen subsidie toe te kennen, deze evenementen mogen ook niet meer ‘gefaciliteerd’ worden (lees: vergunning voor worden afgegeven). Ofwel: een verbod op zwarte Piet. Hierbij baseerden de indieners zich op niet bestaande richtlijnen van de kinderombudsman.
Ook hier, ondanks oproepen van de burgemeester, waren vele raadsleden selectief doof. Het verbod was nodig omdat dialoog naar hun zeggen geen resultaat oplevert (lees: niet de door hun gewenste uitkomst).
De stemming was zeer spannend en het voorstel werd gesteund door Denk, PvdA, Rosa, GL, PvdD, 1 D’66-er en de Socialisten. Hiermee werd het voorstel nipt verworpen.

Actie en sensatie in de gemeenteraad

Vorige week was er consternatie tijdens de inspraak van de familie Groen. De gemeenteraadsleden stonden op hun achterste benen over:

 • de gebroken beloftes van de burgemeester,
 • niet opvolgen van gerechtelijke uitspraken,
 • dat hulpdiensten woningen niet kunnen bereiken
 • het t-shirt wat de inspreekster aan had. Ofwel, wat ‘ongepast’ is kreeg een nieuwe definitie. Met dank aan de Orkaan dat zij allen zich zo hard maken voor al het onrecht!

Tot de volgende nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet, Peter Klos

Verder lezen

Nieuwsbrieven

DZ Nieuwsbrief | jaargang 2, nummer 6

Over linkse feestjes, discriminatie en de PVV, RTV Zaanstreek, de Orkaan, wanbestuur op de Zaanse Schans und so weiter

Gepubliceerd

op

Door

Verkiezingsprogramma, linkse feestjes en nog veel meer

Beste lezers,

Welkom bij onze openbare nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week, de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, onderwerpen in het nieuws en wat ons verder bezig houdt. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.

Het mooiste verkiezingsprogramma ooit!

En dan hebben we het alleen nog maar over onze vormgeving: deze week is ons verkiezingsprogramma uitgebracht die wij als boekje aan onze inwoners aanbieden. De reacties zijn bijzonder positief! U kunt het themaboekje hier online vinden.

De uitgebreide versie van onze standpunten kunt u hier vinden.

FNV debat: een links feestje

Afgelopen week was het FNV debat en zoals verwacht: een links feestje met voorspelbare stellingen. Het ging bijvoorbeeld niet over de rol van de overheid in de toeslagenaffaire, het lage vertrouwen van de inwoners in de politiek , het gebrek aan betrekken van burgers bij grote projecten (zie b.v. hier, hier, hier enz), de hoge gemeentelijke lasten die automatisch blijven stijgen, energiearmoede door exorbitante belastingen, de inflatie die verreweg de loonstijgingen overstijgt (u weet wel, lonen waar de vakbonden gesprekspartner over zijn): ofwel, de actuele thema’s.
Nee, het ging over discriminatie, woonplicht, huishoudelijke hulp en het minimumloon.
Natuurlijk ook belangrijke thema’s en over het debat heeft ons kandidaat raadslid Maikel ook een mooi verslag gemaakt !

PS: over discriminatie gesproken, na afloop hebben wij van de PVV begrepen dat zij waren buitengesloten van deelname. Over discriminatie gesproken……

Stormloop op onze site dankzij de Orkaan!

Onlangs werden wij blij verrast door gratis reclame van de Orkaan voor één van onze filmpjes.
Het resultaat mocht er zijn: een veelvoud van het aantal bezoekers aan het Orkaan café aan verkeer naar onze website. Dus bij deze: onze hartelijke dank!!

Podcasts

Rondom verkiezingen is de interesse in de gemeentelijke politiek veel groter. Voor ons het ideale moment om u bij te praten over wat er speelt! Naast alle nieuwsitems maken wij ook een serie podcasts. Luister hier naar onze kijk op de week waarin we het o.a. hebben over Songül naar Den Haag, de stadspas, laag IQ, de Zaanbrug en nog veel meer.

De stekker uit RTV Zaanstreek en Zaanradio

Afgelopen zondag ging de stekker uit RTV Zaanstreek en Zaanradio. Ongeacht hoe je er over denkt, was dit een treurige dag met vooral verliezers. Een indrukwekkende reportage kunt u hier vinden.

De Zaanse Schans: ‘Collectief bestuurlijk falen’!

Niet alleen krijgt de Zaanse Schans een regenteske bestuursvorm, in een open brief schrijft dhr. Alko Hoekstra over bijna 30 jaar ‘collectief bestuurlijk falen’, ‘verspilde miljoenen’, ‘verrijkingen met de handel in erfgoed’ en nog veel meer! U kunt zijn open brief hier vinden.

Mooi weer voetballers flyeraars

Afgelopen weekend was het mooi weer en heeft het DZ promotie team flink kunnen flyeren. Honderden partijprogramma’s vlogen uit onze handen! U kunt hier een korte impressie zien (klik op de video bovenaan).

Wilt u ons binnenkort spreken? Hou dan onze website in de gaten. Wij hopen u snel te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Peter Klos

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, stel ze hier:

  Verder lezen

  Trending